AB Lindlöfs grönsaker OY

Växthus
Lindlöfs grönsaker är ett familjeföretag. Total odlingsyta är 2000 kvadratmeter. Året runt odling av gurka. Företaget sysselsätter 2-4 personer. Företaget är anslutet tillI Inhemska trädgårdsprodukter rf:s kvalitetsmärke.

5000 gurkplantor belyses med 160 watt per kvadratmeter. Eget elverk sköter eldistributionen. Belysningstiden är 12-20 timmar/dygn beroende på årstid.

Gurkodling
Ca 18-21 dagar efter utplantering kan de första gurkorna skördas. Efter en period på 16-20 veckor bytes kultur.
Gurkblomma
Från blomma till frukt beräknas 12-15 dygn. Koldioxid, 500-800 ppm, tillförs plantorna för ökad tillväxt och skörd.
Gurkplanta

droppbevattning

Automatisk droppbevattning sköter näringstillförseln till plantorna.

Skadedjursbekämpning
Bekämpning av skadedjur sker enbart genom biologisk bekämpning ( rovkvalster, Orius parasitstekel m.m )
Adress, telefon och kontaktuppgifter: AB Lindlöfs grönsaker OY, tel 06-2225660,050 5623850.
  ----------------------

Sydbottniska fönster

Suupohjalaisia iikkunoita

 
Sydbottniska fönster
 

Sydbottnisk natur

Sydbottnisk natur

 

Kristinestad - Kristiinankaupunki

Region/alue

 
Kilen Kiili
   
   
arkivsida