Kristinestad foto ca 1895

The steamer landing-stage can be seen in the background. Two of the steamers in regular service arriving in Kristinestad were the NORDEN (upper right) of the company Rosenlew & Co and the HEBE belonging to the Åbo Läns Kustångfartygs Ab. Notice the numerous storehouses. The photo is taken about 1895.

I bakgrunden ångbåtsbryggan omkring 1895. Ångarna, som på sina reguljära turer anlöpt Kristinestad är Rosenlew & Co tillhöriga NORDEN till höger och HEBE som tillhörde Åbo Läns Kustångfartygs Ab. Man lägger särskilt märke till mångfalden av magasin, samt det gamla färjefästet söderom stadsbron. Vid stranden ångslupen LILLA MOLLAN, flitigt i bruk både som arbets- och lustbåt.

Taustalla höyrylaivalaituri noin vuonna 1895. Höyrylaivat, jotka säännöllisillä vuoroillaan poikkesivat Kristiinankaupungissa ovat Rosenlew & Co:lle kuulunut NORDEN oikealla ja HEBE, joka kuului Åbo Läns Kustångfartygs Ab:lle. Huomio kiinnittyy erityisesti lukuisiin makasiineihin sekä vanhaan lauttalaituriin kaupunginsillan eteläpuolella. Rannassa höyrypursi LILLA MOLLAN, ahkerassa käytössä sekä työ- että huviveneenä.

Photo by courtesy of Olle Haavisto.