Ångfartyget Norra Finland

The steamer is probably NORRA FINLAND which has just arrived in Kristinestad. The steamer NORRA FINLAND plied regularly between Torneå and St. Petersburg and brought many Finnish emigrants to Hangö as a first stage on their journey to North America. The picture is from the late 1890s.

Ångaren torde vara NORRA FINLAND som nyss anlänt till Kristinestad och håller på att lasta och lossa vid ångbåtsbryggan. Här kunde samtidigt upp till fyra ångare samtidigt ligga förtöjda. Bilden bör vara från 1890-talets senare del.

Höyrylaiva lienee NORRA FINLAND, joka on juuri saapunut Kristiinankaupunkiin. Tässä saattoi toisinaan nähdä jopa neljä höyrylaivaa samanaikaisesti kiinnitettyinä laituriin. Kuva on oltava 1890-luvun loppupuolelta.

Photo by courtesy of Olle Haavisto.