Skramasax eneggat svärd

Foto Mikael Herrgård

 

NY KUNSKAP OM JÄRNÅLDERN I ÖSTERBOTTEN