Skeppsbyggnad och bondeseglation i Sideby innehåll
Skepp byggda i Sideby

Sideby vapen


| Innehåll | bakgrund | skepp II | byggare | byggande | utställningen | modeller | litteratur och länkar | gästbok |

 

Sideby klockstapel

Sideby ståtliga klockstapel stod klar 1831 och samtidigt inleddes i Sideby socken en sjudande epok av skeppsbyggeri som kom att kulminera i mitten på 1870-talet för att sedan snabbt ta slut. Under 6 decennier av 1800-talet byggdes här minst 140, förmodligen närmare 200 segelfartyg -från galeaser och briggar till skonertskepp och barkskepp- av vilka en stor del byggdes på beställning för SW Finland och Åland.

I. Skepp byggda på varven i Sideby socken 1828 - 1860
 
Staffan Storteir
 
E-post till: staffan.storteir@e-brev.nu
Vid sidan av skeppsbyggeri för den egna traditionella bondeseglationen och för lokala redare i Kristinestadstrakten (Ref. 10) etablerade husbönderna och skeppsbyggarna i Sideby sig snabbt från början av 1830-talet som betydande leverantörer av fartyg - främst barkskepp och briggar - till köpmännen och redarna i SW Finland. Under perioden 1831-1860 byggdes i Sideby socken sammanlagt minst 30 skepp för Björneborg och Raumo ( 4 barkskepp, 1 brigg), Gustavs ( 1 barkskepp, 1 skonertskepp, 1 skonare), Åbo ( 3 briggar ) och speciellt Nystad som fått stapelrättigheter 1830 (14 barkskepp , 3 briggar, 2 skonare). I jämförelse byggdes det på kuststräckan norr om Sideby mellan Närpes och Lappfjärd bara 2-3 fartyg till Nystad medan det i Sastmola ( Merikarvia ), Sidebys grannsocken i söder, byggdes 15 skepp ( 2 barkskepp, 6 briggar, 5 skonare, 2 galeaser) för Nystadstrakten under samma period (Ref. 2,4-6,8). Sammanlagt byggs det i Sideby under 1830 till 1860 minst 53 skepp av fartygstyperna galeas, brigg, skonare, skonertskepp och barkskepp.

Från 1860-talet kommer det att ske en markant nedgång i antalet byggda skepp för Nystadstrakten. De barkskepp som brändes bara delvis av fienden under Krimkriget 1855 byggs upp på nytt i Nystad och Nystadsborna anlägger snart därefter på 1860-talet sina egna skeppsvarv (Ref. 4,8). Deras allt större barkskepp skulle kanske inte ens kunnat sjösättas i de av landhöjningen allt grundare sidebyvattnen (Ref. 10). Ålänningarna kommer nu att överta rollen som ledande beställare av sidebyskepp och de dominerande fartygstyperna blir mera lättriggade skonertskepp, skonare och galeaser.

II. Skepp byggda på varven i Sideby 1860 - 1890 samt 1917 - 1920

II. Siipyyssä 1860 - 1890 sekä 1917 - 1920 rakennetut purjelaivat

1828-       1841-         1851-  
BYGGÅR-id Rak.vuosi FARTYGETS NAMN Laivan nimi RIGGTYP Riki TONNAGE Kantavuus BYGGMÄSTARE Rakennusmestari SKEPPSVARV Telakka MÅTT Mitat längd x bredd x djup pituus x leveys x syvyys REDARE Laivanvarustaja HEMORT Kotipaikka   ÖVRIGA UPPGIFTER REF
1828-01 Amerence gls 70 L  
Sideby
        Eric W. Kaars förste befälhavare. Mätt i Kristinestad 1828, hemort Sideby? 1,9,10
1831-01 Hoppet brigg    
Kilen
    Raumo     1
1834-01 Mercurius sk 65 L  
Sideby
 
P.Mattens, B.Holmgren,E. Wahlfors,E.H. Nordström
Kristinestad   Överseglat 1846 på Ålands hav 10
1834-02 Juno sk 65 L  
Sideby
 
C.J. Parman, G. Cavonius
Kristinestad   Förolyckat 1849 i Södra Kvarken 10
1835-01 Nordstjernan bk 65 L  
Sideby
89,0 x 31,0 x 2,8
A.C. Blom
Nystad   Delvis bränd av fienden 1855, uppbyggd på nytt 1859 och ombyggd 1869. Vrak 1885. 5,8
1836-01 Uranus fregatt 86 L  
Sideby
 
Samuel Ertman, Gabriel Ceder
Nystad   Också omnämnd som barkskepp. Bränd av fienden 1855. 2,4,6
1836-02 Minerva bk 209 nrt         Nystad   Förbyggd 1856. 11
1836-03 Bror bk 220 L   Sideby?     Björneborg     10
1837-01 Apollo brigg 70 L   Sideby   Maria Kristina Lindroth Nystad   Såld 1837 2,4,6
1839-01 Rosina bk 95 L   Sideby 92,0 x 28,0 x 4,2 Gabriel Blom Nystad   Delvis bränd av fienden 1855. Uppbyggd 1858 -mätt till 156 L. Ombyggd 1870. 1881 vrak. 2,4,5,6,8,10
1840-01 Charlotta bk 108 L   Sideby 94,0 x 28,8 x 4,5 I.W.Ramsell, Johan Gustaf Blom Nystad   Delvis bränd av fienden 1855. Byggdes upp på nytt i Nystad 1857- mättes då till 116 L. Mättes 1862 till 170 L. Förlist vid Dragö 1864. 2,4,6,8
1840-02 Vänskapen brigg     Kilen   J.Mannerström Åbo   Förliste 1851 vid Lissabon 1
1828-       1841-         1851-  
1841-01 ? fregatt 330 L   Auction. Den 15 Januari 1842 klockan 10 på förmiddagen, försäljes genom öppen frivillig Auction till den högstbjudande i Sideby, 3 mil söder om Christinæstad, ett på Sideby Warf, Kilen kalladt, å Stapeln stående färdigt byggdt och förhydt Furu Fregatt Skepp om utöfver 330 Lästers drägtighet, jemte dess Mäster, Rår, Rundhåltar m. m. i det stånd det sig väl bevaradt nu befinner. Skeppet är i alla afseenden uppfördt med möjligaste noggranhet af utsökt solide, moget fullkanligt virke, och till betryggande af dess framtida bestånd bultat och jernat mera än vanligt; dess construction är sådan, att det torde både segla och lasta väl, och recommenderar sig i ty fall vid första påseende. Efter omständigheterna kunna fördelaktiga betalnings vilkor erhållas. Wid samma tillfälle försäljes äfven på stället diverse sorter gammalt och nytt Jern, Spik, Segel, Bly, en stor Barcas, och en Giggbåt, nya, ett parti nya fullfärdiga Block, Mastelvräv, Plankor och Battens, åtskillige andra Fartygs inventarier jemte ett större Skepps Ankare, 3 stora Bas-Grytor af Jern, Jernvigter, Balancer m. m. 12
1841-02 Delphin bk 116 L   Sideby 94,0 x 27,5 x 5,1 Abraham Blom Nystad   Köptes 1844 till Nystad av Abraham Blom. Ägare 1857 änkan Maria Juliana Blom, 1861 Olof Blom. 1863 såld till Raumo 2,8
1841-03 Gustaf bk 118 L   Sideby   Helena Juliana Söderman Nystad   Delvis bränt av fienden 1855. Uppbyggd 1857 -120L. Förlist vid Englands ostkust 1862. 2,4,6
1841-04 Sophia sk 31 L E. Sundstrand Skaftung   E.H. Nordström,J.E. Hollfast Kristinestad   Förlorat på utresa till Lübeck 10
1842-01 Ocean bk 124 L     98,0 x 29,0 x 5.0 John och Gustaf Rivell Nystad   Bränt av fienden 1855. Byggdes upp på nytt i Nystad 1856. Uppmätt 1862 till 182 L. Förlist i Finska viken 1868. 2,6,8
1842-02 Hoppet bk 291L   Sideby?     Björneborg     10
1843-01 Sophia sk 21 L   Sideby   A.H Häggblad, J. Hollfast Kristinestad   Avseglat till Riga i oktober 1849, därefter ej avhörts 10
1844-01 Två döttrar sk 17 L A. Lundqvist Sideby   E.H. Nordström Kristinestad   Vrak 1844 på kusten av Wismar 10
1845-01 Fyra Bröder bk 116 L   Sideby 101,5 x 30.0 x - A.C Blom Nystad   Förlist i Kattegatt 8
1846-01 Neptun (us) sk 61 L   Sideby 80,0 x 25,0 x 3,5 J.A. Westergren, S. Österman Nystad   Delvis bränt av fienden 1855. Byggdes upp på nytt 1864, mättes då till 88 L. Förlist 1874 vid Gotland. 2,4,5,6,8
1846-02 Secundus bk     Sideby   Carl Pettersson Björneborg   Förlist 1852 11
1847-01 Enterprice sk 24 L   Sideby   J.E. Boberg Kristinestad   Förlist i oktober 1850 med man och allt 10
1847-02 Kosto sk 50 L A.L. Wichtman Skoängen   G.W. Lindqvist, J.W. Borgström Kristinestad   Förolyckat på resa till London 10
1848-01 Jacob brigg 135 L   Sideby   handl. Fontell       15
1848-02 Lousise bk 171   Sideby, Fladan   J.F. Malmlund, S.W. Söderblom Nystad   Såld i Cadiz 1854 2,6
1849-01 Anna sk   Josef Lindman Fladan           10
1850-01 Wilhelmina sk 72 L J. Jansson Sideby   A. Lagerstam Kristinestad   Såld i juni 1854 till Hull 10
1828-       1841-         1851-  
1851-01 Emelie bk 174 L   Sideby 114,0 x 30,0 x 6,0 Gabriel Blom Nystad   Delvis bränt av fienden 1855. Byggdes om 1856. Redare 1856 J. och H.Blom. Såld i Lissabon 1860. 2,6,8
1851-02 Alma sk 105 L   Sideby 84,0 x 28,0 x 5,0 C.G. Sandbäck Nystad   Förliste 1867 2,6,8
1852-01 Onni brigg 103 L   Sideby 97,0 x 28,0 x 4,5 I.W. Ramsell och Johan Gustaf Blom Nystad   Uppmättes 1862 till 110 L. Förlist 1866. 2,6,8
1852-02 Mitt Försök sk 31 L   Sideby   J. E Holmström Kristinestad   Förolyckat på sin första utresa 10
1855-01 Fortuna bk 185 L   Sideby   E. Tötterman, C. G. Sjöqvist Kristinestad   Strandat 1862 på Tendra i Svarta havet 10
1855-02 Hilda sk 35 L   Sideby   L.A Hasselblatt, J. Palm Kristinestad   Förliste 1857 vid Enskärs fyr 10
1856-01 Rauha sk 44 L Gustaf Karström Appelö varv   Adam Leander Vasa   Av furu på kravell. Enligt skeppsmätare E I Björkqvist och Anders Johan Lundgren, 14/8 1856, 43 och 2/3 svåra läster. Adam Leander befälhavare 1856- 1857. Hikael Henrik Kurtén 1859. Israel Holmudd 25/5 1861-, Adam Leander 2/8 1861-, Carl Henrik Rosendahl inmönstrat besättning 28/5 1862, för resa till Sastmola och vidare. Torde ha havererat 1862. Intyg 14
1856-02 Axel sk 48 L   Sideby   J.R. Sandberg Kristinestad   Första befälhavare.F.R. Asplund.Förlist med man och allt omkring 19.9.1871 10
1856-03 Rauha karavell 18 L   Sideby   E.Häggblom Kristinestad   Första befälhavare E.H.Sjöholm. Strandat vid Sälskär, Eckerö, 7.9.1858 10
1856-04 Rauha sk 28 L   Sideby   G.W. Lindqvist, C.E. Carlström, L.A. Hasselblatt Kristinestad   Förlist i november 1863 med hela besättningen 10
1857-01 Amphion sk 77 L   Sideby 86,5 x 24,0 x 4,5 E.J. Sundman Kristinestad  

F.Asplund var fartygets förste kapten. Såld till Nystad 1874. 1875 såld till Raumo. Slopad 1896.

2,8,10
1857-02 Rurik brigg   E. Jossfolk Sideby   C.F. Hamberg m.fl Åbo     10, 16
1857-03 Ida sk 118 nrt       Erik Nordlund m.fl. Föglö, Åland ÅL Första österbottenbyggda Âländska fartyget ! Förliste stenkolslastad 1860 vid Hogland 11
1857-04 Onni bk 460 nrt   Skaftung  

Huvudredare: Oskar Fontell

Befälhavare: J.Halin

Kristinestad   Största fartyget byggt i Sideby kommun, såld 1860 i Plymouth på offentlig auktion 10
1857-05 Wilhelm brigg 223 nrt   Sideby 102,5 fot   Nystad   Köpt till Raumo 1899 av Hjalmar Ridderstad. Förstördes 1901. 2
1857-06 Ilma bk 111 L   Sideby? 86,0 x 28,0 x 5,0   Nystad   Redare 1864 A.Malmlund. 6,8,10
1857-07 Kulkeva bk 175 L   Sideby 105,0 x 32,0 x 6,0 Samuel Ertman Nystad   Såld 1864 till Riga 2,6,8,10
1857-08 Sovinto bk  217 L    Sideby 112,0 x 32,0 x 7,0 Samuel Ertman, Johan Gustaf Ertman, John Rivell   Nystad   Såld till Norge 1872 2,8,10
1857-09 Hilma bk 284 L   Sideby   M. Hellström Björneborg     10
1857-10 ? bk 450 L?   Sideby     Björneborg?   Handlanden I. Carström bygger dessutom på ett varv invid Sideby, 60 verst norrom staden, ett barkskepp av 900 tons; arbetarnas antal är 55 13
1858-01 Bröderne brigg     Sideby     Åbo     10
1858-02 Alma sk     Sideby   David Ericsson, Gustaf, David och Emanuel Lindqvist. David och Johan Gustaf Abrahamsson Gustavs   Såld till Raumo 1865 2,7 Kuunari Alma
1858-03 Seura bk     Sideby   Gustaf, David och Emanuel Lindqvist, Lindberg,Abraham Abrahamsson Gustavs   Gustavs första bark. Kostade 33 334 mk. På jungfruresan till London under befäl av Emanuel Lindqvist. Såld 1876 till Åland. 2,7 Parkki Seura
1859-01 Arpa sksk     Sideby   David Anton Lindberg, Gustaf, David och Emanuel Lindqvist Gustavs   Under befäl av Anton Lindberg. Förliste 1864 vid Norges kust. 2,7 Kuunarilaiva Arpa
1860-01 Augusta bk 375 nrt   Sideby   J. E. Gustafsson Lemland     1
1828-       1841-         1851-  

 

fortsättning II.Skepp byggda på varven i Sideby 1861 - 1890 samt 1917 - 1920

Referenser:

 1. Appel, Erik: Skeppsbyggeri i Sideby under 1800-talets senare hälft.
 2. Jalava, Kari: Uusikaupunkilaisia laivoja ja laivanvarustajia 16.7 2000
 3. Jussila, Niilo: Merenkyntäjiä Uudestakaupungista. Uusikaupunki 1981.
 4. Jussila, Niilo: Merenkulkijoita ja laivanvarustajia Uudestakaupungista. Uusikaupunki 1984
 5. Jussila, Niilo: Uudenkaupungin laivat. Uudenkaupungin kauppalaivasto 1870-1982. Uudenkaupungin Suomalaisen Seuran säätiö
 6. Kaukovalta, Kyösti : Uudenkaupungin historia. Kolmas osa 1809-1875
 7. Kilpi, Taavi: Kustavin kaukomerenkulun kehitysvaiheet 1997
 8. Klemelä, Marja: Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887. Pro gradu -tutkielma. Turun Yliopisto 1991.
 9. Norrvik, Christer: Under sydbottniska segel. 1988.
 10. Norrvik, Christer: Stad under segel. Kristinestads sjöfart efter 1809. 1999
 11. Teir, Henrik & Hänel, Claes Arbetsgruppen Claes Hänel & Henrik Teir
 12. Wasa Tidning no 53 31.12.1841
 13. Finlands Allmänna Tidning nr 238 sidan 3, 15.10.1857
 14. Grop, Alf: Magistratens protokoll i Vasa, §340, 25/8 1856
 15. Ilmarinen no 49 28.06.1848
 16. Wiborg no 36 12.05.1857

| Innehåll | bakgrund | skepp II | byggare | byggande | utställningen | modeller | litteratur och länkar | gästbok |

©1999-2012 Staffan Storteir

Känner Du till skepp som byggts i Sideby och inte finns listade här ? Du kan nu registrera nya skepp och korrigera existerande uppgifter om skepp byggda i Sideby. Eller genom e-post till staffan.storteir@e-brev.nu

Uppdatering 17.01.2012