HARALD TEIR -SEMINARIER

Initiativet att grunda Stiftelsen Kilens hembygdsgård fattades stormdagen den 6 augusti 1967 i Harald Teirs rökbastu i Sideby. Stiftelsens grundare och första styrelseordförande prof. Harald Teir avled i februari 1992. För att hedra Harald Teirs minne och ihågkomma den 6 augusti har sedan 1992 årligen arrangerats seminarier av hög klass på Kilens Hembygdsgård.

 

 

 

 

KURSER ÅR 2000

NÄRMARE UPPGIFTER OM OLIKA KURSER GES I BÖRJAN AV ÅRET.

 

 

E-post till kilen@kiili.inet.fi

Seminarier och kurser

  • I 6-7.8.1992 Tosiprojektet. Hur möter vi det integrerade Europa?

  • II 6-7.8.1993 Svensk i Österbotten, svensk i Nyland - var blev finlandssvensken?

  • III 6-7.8.1994 Minoriteter, mänskliga rättigheter och flyktingar i Europa

  • IV 6.8.1995 Kulturutbytet i glesbygden: centralisering - decentralisering

  • V 30.8.1996 Namnbok för Sideby

  • VI 6.9.1997 1397-1997: Från Kalmar-unionen till EU/EMU

  • VII 26-27.9.1998 Den finlandssvenska Amerika-emigrationen. Ny teknik ger nya möjligheter.

  • VIII 9.1999 Kvinnan bakom allt. Vilken ställning har kvinnan i glesbygdsutvecklingen i EU-Finland.

 

 

 

 

 

Område |Bakgrund | Seminarier | Fransgården | Jannestugan | Byskola | Centralin | Värdshus | Ellidastugan | Rökbastu | Stormmast |