Norden

The NORDEN is leaving from Kristinestad. This steamer was built in Björneborg in 1884 and was like the other vessels of the company Rosenlew & Co very well-equipped. This vessel brought many Ostrobothnian emigrants to Hangö as a first stage on their journey to North America. The photo by the renowned photographer J.M. Rosengren is from 1894.

NORDEN på utgående från Kristinestad. Denna ångare som var byggd i Björneborg 1884 tillgodosåg hemortens transportbehov på kusten mellan Björneborg och Vasa. I likhet med övriga firman Rosenlew & Co tillhöriga fartyg var den mycket välinredd.

NORDEN lähdössä Kristiinankaupungista. Tämä höyrylaiva oli rakennettu Porissa 1884 ja se vastasi kotiseudun liikennetarpeesta Porin ja Vaasan välisellä rannikolla. Toiminimelle Rosenlew & Co kuuluvien muiden laivojen tapaan alus oli erittäin hyvin sisustettu.

Steamship Norden at Kilhamn in Sideby

Photo by courtesy of Olle Haavisto.