Language
Kilens skeppsbyggnadsmuseum i Sideby

Sideby vapen

Allmogeseglation och skeppsbyggnad

Skepp byggda i Sideby

Skeppsbyggare och bonderedare i Sideby

Skeppsbyggnad

Bilder av skepp

Länkar

Skeppsbyggeri i Sideby
Kil in Sideby

Skonertskeppet Leo byggt på Kil varv 1870

Skonertskeppet Leo byggt på Kil varv 1870.
Briggen Express byggd i Sideby 1866

A ndra hälften av 1800-talet var vid vår sydbottniska kust skeppsbyggnadens blomstringstid. Framför allt åländska skeppsredare beställde sina fartyg från Sideby tack vare de erkänt skickliga skeppsbyggarna där samt den goda tillgången till lämpligt virke. I Erik Appels artikel (1) framkommer att ca 60 skepp byggdes här, framför allt för åländska skeppsredare. Av dessa torde Leo, beskriven av Ulla-Lena Lundberg (2) vara mest känd.
Utställning av skeppsbyggnad

Gästbok skeppsbyggnadsmuseet

Skeppsvarv i Sideby

Kilens hembygdsgård i Sideby

Utställning över skeppsbyggnad och allmogeseglationBondeseglare från Närpes på Stockholm åren 1541-1608
Krejare

Skeppsbyggeri på 1500 - 1700-talet

Allmogeseglation under 600 år

Skeppstyper på 1600-talet


4-mastade barken FENNIAs rigghaveri vid Kap Horn 1927

Elissa ex Gustaf ex Elissa When the National Historic Landmark tall ship, the three masted iron-hulled barque ELISSA, now also designated as one of “America’s Treasures”, was trading the Baltic and North Seas as m/aux GUSTAF of Sideby in command of Captain Harald Westerholm
Centralin Sideby Kilen Skeppsbyggnad

Maritimhistoriska föreningen Sydaby rf  Maritime Historical Society Sydaby

Windows of Southern Ostrobothnia
Region Region Sydbottnisk Natur Sydbottnisk Natur

Copyright ©1999-2010 Staffan Storteir All Rights Reserved

 

Ostrobothnian odysseys
History of shipbuilding, shipbuilders and ships of Sideby in Southern Ostrobothnia, Finland. Over 130 sailing ships were built on the shipyards of Sideby between 1830-1890 (In Swedish)