Henriksdalshuset

FOTO: CATA PORTIN                                                   HENRIKSDALSHUSET       

Huset har flyttats från Andtfolk hemman i Henriksdal. Samtliga föremål är insamlade i Henriksdal på initiativ av byns martaförening. Henriksdalshuset var byamuseum i Henriksdal, innan det i sin helhet flyttades till Kilen. Huset är byggt i slutet av 1700-talet. Flertalet föremål har funnits i gården sedan gammalt t ex "fållåtansågnen" och "karhyllon". På högsängens gavelstycke finns ett skåp, som innehåller byns första bibliotek. Biblioteket upprättades av Svenska Folkskolans vänner i slutet av 1800-talet.

I Henriksdalsmuseet finns flertalet av de bruksföremål, som användes under 1800-talet och i början av 1900-talet.

 

Henriksdals byamuseum interiör

"Herr Pedagogen Henric Ehrenfors" och hans Henricsdahl

[Tillbaka]

Cata Portin: Fotografier från Kilen

sydaby.eget.net