centralin logo

Sideby Centralin

Virtuell byLeader i  EuropaWWW i Finland

Bibliotek turism web design

Sideby Centralin startade i oktober 1998 som ett Leader-projekt. Ett år senare kan projektets år 1998 uttalade målsättning mer eller mindre exakt läsas i Studiefrämjandets i Österbotten r.f.s programförklaring* för år 2000 - 2006.

"Varje by , utgående från sina behov och resurser, har ett utvecklingscenter som kan ge information, utbildning och rådgivning och som kan fungera som byns naturliga mötesplats och kontorsutrymme för distansarbete, byaverksamhet och projekt och som genom IT-användning ger byn tillgång till de offentliga informationstjänsterna och gör byn till en nod i globala nätverk med levande kontakter."Telefonväxeln i Kilens telemuseum "Centralin"
Leader
Europeiska unionen
         
Detta projekt har delfinansierats av Europeiska Unionen
Pressklipp: KT Hbl       Sideby Centralin by night

* Leader+ i svenska Österbotten Experimentarium för hållbar landsbygdsutveckling (nyckelområde C: Basen - Den aktiva och medvetna människan) (oktober 1999). Fotnot: Svenska Österbotten söker i tävlan med ett 60-tal andra områden i Finland en av de 22 platserna inom det kommande Leader+ programmet

 
Sideby Centralin

E-post till staffan.storteir@e-brev.nu  Sideby Centralin sideby@kolumbus.fi


Ingångssida | Innehåll | Den virtuella byn | IT-central | Bibliotek | Turistbyrå | Europa | Sideby Nyheter

Sydbottniska fönster

Sydbottniska fönster - Suupohjalaisia ikkunoita - Windows of Southern Ostrobothnia

Virtual tour across the region of Kristinestad in Southern Ostrobothnia on the west coast of Finland. Among the contents: history of shipbuilding and seafaring, local museums, the old wooden town of Kristinestad, the Susiluola (Wolf Cave) on the Bötombergen hills inhabited by Neandertal people more than 100 000 years ago