Område |Bakgrund | Seminarier | Fransgården | Jannestugan | Byskola | Centralin | Värdshus | Ellidastugan | Rökbastu | Stormmast |

Byskolan

Anna-Lena stugan

Skolmor Anna-Lena Ådjers var en av Lappfjärds mera kända barnalärare förr i tiden. Hon verkade som lärare från 1876 till 1917. Anna-Lena höll skola i sitt hem - en liten stuga på 3,5 x 4 m - för ibland ett 20-tal elever åt gången och för en lön om 25 penni per elev per vecka samt ett lass långved per elev per skolår. Under 8 timmar om dagen övade hon barnen i stavning och i innan- och utantilläsning av katekesen. Terminerna sträckte sig från Michelsmäss framåt jul och efter ett två veckors jullov till kring början av maj. Anna-Lena stugan är hennes hem, som i sitt ursprungliga skick har flyttats till Kilen 1975.

Byskola

Kasaböle svenska folkskola


År 1888 råkade den unga magistern Isak Eriksson Smeds, på en av de upptäcktsfärder han företog för att studera den folkliga kulturen och för att uppteckna folkvisor och folkdiktning, komma till en svenskspråkig by i nordligaste Satakunda, tidigare okänd för de finlandssvenska bildningskretsar han representerade. Smeds tog då samma år initiativet till att grunda en ambulerande småskola i Kasaböle by som verkade i 10 år och år 1898 forsattte sedan verksamheten som en högre folkskola. Folkskolan verkade sedan dess i 70 år fram till 1967 då den drogs in.

Klassrum i Kasaböle svenska folkskola
Klassrum

Sammanlagt hann 430 elever vara inskrivna vid Svenska folkskolan i Kasaböle. Den mest kända av skolans lärare var Lennart  Appelö som under åren 1920 till 1959 var skolans lärare och ända till sin död 1968 utförde ett legendariskt livsverk för skolan, folkbildningen, Kasaböleborna i all synnerhet, samt det svenska språket.

Fastigheten och egendomen överläts då skolans garantiförening upplöstes 1973 till Svenska folkskolans vänner (SFV). Inventarierna från den gamla skolan har donerats av SFV till Stiftelsen Kilens Hembygdsgård och ett rum i telefonmuseets byggnad "Centralin" har under ledning av Harri Blomberg inretts enligt förebild av ett klassrum i Kasaböle svenska folkskola.

Kasaböle svenska folkskola

Det blev Lennart Appelö från Appelö i Sideby som här kom att utföra ett helgjutet folkbildnings- och livsverk under fem decennier. Appelö blev folkskolans lärare år 1920 och med honom som drivande kraft uppfördes det stora skolhuset i två våningar år 1929. På fotografiet från midsommaren 1944 tillsammans med sin fru Edith och sina elever framför skolbyggnaden. Under åren 1898-1967 var sammanlagt över 400 elever inskrivna i Kasaböle svenska folkskola.

 

Lennart Appelö and his wife Edith (to the right in the back row) with pupils in front of the Swedish Folk School in Kasaböle, Midsummer 24 June 1944.

Photo by courtesy of Carlton Appelo

Skolklass Kasaböle svenska folkskola

Källor:

Åkerblom K.V.: Lappfjärds historia. Första delen. Vasa 1938
Snickars, E.: "Bildningsväsendet" i Lappfjärds historia III. Vasa 1976
Åkerblom, B.: Sideby sockens historia. 1974
Nybond, G.: "Kasaböle svenska folkskola" i Soldater torpare och bönder . Vasa 1980.

Fotografier och text ©1999-2010 Staffan Storteir

 

 


Område |Bakgrund | Seminarier | Fransgården | Jannestugan | Byskola | Centralin | Värdshus | Ellidastugan | Rökbastu | Stormmast |

Webbdesign ©1999-2010 staffan.storteir@e-brev.nu

sydaby.eget.net