Försäljning sker via KILEN

Kontakta Kilens Hembygdsgård

64490 Sideby

 

tel. 06-2225611

fax. 06-2225615

E-post till kilen@kiili.inet.fi

 

 

 

 

 

 

 

Kilens barkbrödsprojekt är ett Leader-projekt

Web design ©1999-2010
Staffan Storteir

Barkbröd Barkbröd

Bakning av barkbröd enligt gamla traditioner sker nu på Kilens Hembygdsgård.

På hembygdsgården väcks de gamla barkbrödstraditionerna till liv igen. Man har för avsikt att göra barkbrödet och dess tillverkning till en turistattraktion. Under kristider var man tvungen att dryga ut mjölet med bark. Det visade sig att barken var hälsosam och höll människan vid liv och fick helt eller delvis ersätta mjölet i brödet. Barken innehåller viktiga näringsämnen, till och med i större mängder än råg och vete. Barkmjöl framställs av tallens ljusa innerbark, som skördas tidigt på våren. Det är den tiden när innerbarken med lätthet lossnar från stammen. Då är barkens vitaminhalt också mycket hög. Den eftertraktade tallbarken finns mellan trädet och ytterbarken och utgör trädets tillväxt det året. Senare under året hårdnar barken och utgör det skyddande skal som är trädets stam.

Barkmjöl innehåller mer zink, magnesium, kalium och järn än det finns motsvarande ämnen i råg och vete. Vitaminhalten är stor och energimängden låg.

De flesta av oss vet att fibrer är en viktig del av födan. Fibrer förhindrar förstoppning och många andra tarmbesvär. För den som lider av celiaki är barkmjöl en utmärkt fiberkälla. Brödet, som bakas på Kilen består av en dosering på 1 dl. barkmjöl till 10 dl mjöl. Förutom barken används ekologiskt odlad säd eller mjöl som kommit direkt från kvarnen och är utan tillsatsämnen. Om det finns efterfrågan och om resurserna räcker till kommer barkbröd att säljas på Kilen och eventuellt på andra ställen.

Bark bread tradition & recipe

Finlands nationalskald J. L. Runeberg


E-post till kilen@kiili.inet.fi

 

| Innehåll | Område | Aktuellt | Program | Marknad | Siftelse | Gästbok | Gästgiveri | Barkbröd | Rökbastu | Lägerskolor |