Barkskeppet ALMA i Kristinestads hamn 1894

Resor
Barkskeppet ALMA mätte 413 läster, längd i vattenlinjen 50,71 meter, största bredd 10,29 meter och djup i lastrummet 4,85 meter. Hon gick av stapeln i Kristinestad den 11 augusti 1875.
Byggmästare
ALMA gjorde bl.a resor till England, Spanien och Medelhavet, Bortre Indien, Sydamerika och Nordamerika under befäl av kaptenerna A.H. Hjulman, K. Rönnberg och A.W. Starck. Övergavs under svår storm utanför Portugal i maj 1900, men bärgades senare relativt oskadd och såldes i februari 1901 till Mariehamn.

Barkskeppet ALMA

Barkskeppet ALMA liggande för ankar i hemhamnen 1894. Det stora och välproportionerade fartyget som tillhörde firmorna C. E. Carlström och E. A. Tötterman, var byggt på Varvsbacken i Kristinestad 1875 av Mats Hannus. Efter många öden upphöggs hon som HERMAN i Tyskland, nästan femtio år gammal.

Härkmeribon Matts Hannus - "Hannusbyggarin" - (1831-1879) var traktens mest framstående skeppsbyggmästare. Under de tio åren mellan 1865 och 1875 byggde han bl. a. barkskeppet ULRIKA 1865, fregatten IMATRA och barkskeppet CHRISTINESTAD 1868, fregatten SYSKONEN 1873, skonertskeppet ELLIDA i Sideby 1874, barkskeppet ALMA samt barkskeppet SJÖFRÖKEN 1875, prisat för sin skönhet.

Foto ur Olle Haavistos bildarkiv. Källa: Norrvik, Christer 1999. Stad under segel. Kristinestads sjöfart efter 1809.

Modell av barkskeppet ALMA på Café Alma i Kristinestad 1999

En skalenlig modell av ALMA finns på Café Alma i Kristinestad.

Foto: Staffan Storteir 1999

ALMA modell

"Utmed hela sidan löpte en förgylld rand som dragits mellan och över röstplankorna. I för och akter anslöt randen till utsökt formade och förgyllda rankornament. Också akterspegeln var rikt förgylld."

Ur Norrvik, Christer 1999. Stad under segel. Kristinestads sjöfart efter 1809.

Tillbaka