vinjett

sidebyvapen


| Sisältö | tausta | laivat I | rakentajat | rakennus | näyttely | mallit | kirjallisuus ja linkit | vieraskirja |

vinjett

Ceres

Rekisteröi uusia tietoja Siipyyssä 1700-1900 rakennetuista laivoista

Siipyyn telakoilla 1860 - 1890 sekä 1917 - 1920 rakennetut purjelaivat
 
Claes Hänel & Henrik H. Teir
 

Talonpoikaispurjehdus ja - laivanrakennus sai Siipyyssä kukoistuksensa Krimin sodan jälkeen, ja oli suurimmillaan 1870-luvulla, jolloin laivojen koko kasvoi ja purjehdittiin yhä kauemmaksi. Ahvenanmaalaiset talonpoikaisvarustajat kiinnostuivat pohjanmaalaisesta tasasaumaisesta laivatyypistä, ja suuri osa laivoista myytiin sinne. Siipyyn pitäjässä rakennettiin 1850-1920 yli 70 purjehduslaivaa.

Laivat luovutettiin runkovalmiina, jonka jälkeen omistajat takiloivat ja varustivat laivan. Takila ja varusteet muodostivat noin puolet laivan hankintahinnasta.

II. Siipyyn telakoilla 1828 - 1859 rakennetut purjelaivat

 

BYGGÅR Rak.vuosi FARTYGETS NAMN Laivan nimi RIGGTYP RIKI TONNAGE Kantavuus BYGGMÄSTARE Rakennusmestari

SKEPPSVARV TELAKKA

MÅTT Mitat längd x bredd x djup pituus x leveys x syvyys REDARE Laivanvarustaja HEMORT Kotipaikka   ÖVRIGA UPPGIFTER
1836 Minerva bk 209 nrt         Nystad   Förbyggd 1856.
1846 Secundus bk     Sideby   Carl Pettersson Björneborg   Förlist 1852
1848 Fyra Bröder sksk 333 nrt         Nystad    
1857 Ida sk 118 nrt       Erik Nordlund m.fl. Föglö, Åland ÅL Första österbottenbyggda Âländska fartyget ! Förliste stenkolslastad 1860 vid Hogland
1857 Onni bk 460 nrt   Skaftung  

Huvudredare: Oskar Fontell

Befälhavare: J.Halin

Kristinestad   Sörsta fartyget byggt i Sideby kommun, Såld 1860 i Plymouth på offentlig auktion
1857 Sovinto bk           Nystad    
1861 Appelina sksk 242 nrt   Appelö varv   E.Lundell A.Nylund Lemland ÅL Förliste på resa Piteå -Lubeck vid Kristiansö 1867
1863 Emmy sksk 205 nrt Josef Jansson Sideby   K.J.Björkroos Nystad   Såld som haverist i Danmark 1904
1863 Johannes gls 100 nrt       M.W.Mattsson Vårdö, Åland ÅL Tillhörde Johannes Appelö. Mathias Lundqvist d.y. var som 16-åring skeppare 1869. Slopad 1889.
1864 Eckerö sk 255 nrt   Sideby   G.Göransson m.fl. Eckerö, Åland ÅL Ärvde sin rigg från sk. Labora. Sprang läck i Nordsjön utanför Visslingen, såldes 1883.
1865 Aimo sksk 342 nrt     116.8 x 26.2 x 14.9 fot E.A.Tötterman Kristinestad   Såld till Sverige 1876. August Strindberg har trampat detta fartygs däck.
1865 Elina bk 357 nrt       Erik Petter Eriksson Granboda, Lemland ÅL Förliste 1882
1865 Vesta bk 308.7 nrt   Sideby     Korpo    
1866 Alina bksk 367 nrt R. Silfwerberg     Erik Petter Eriksson Lemland ÅL Nordsjöfarare. Såld i Norge 1872
1866 Emana bk 327.72 nrt D.F. Söderlund Kilens varv 36.8 x 8.2 x 4.5 m Karl Johan Karlsson m.fl. Lumparland ÅL Förbyggdes 1871. Såld i Frankrike 1900.
1866 Express brigg 160 L   Sideby   J.P. Sundström Kristinestad   Briggen Express och sk Olga var byggda på samma ritning. Såld 1873
1868 Aimo sksk 125 L       C.A. Melander Lemland ÅL Förliste 1873
1868 Gero brigg 250.3 nrt   Sideby   M.A. Jonsson Korpo    
1868 Hilda brigg 282 nrt   Sideby 34.33 x 8.46 x 4.22 m   Korpo    
1868 Karolina sk 145.26 nrt Karl Henriksson Skaftung 27.8 x 7.8 x 3.4 m Matts Sjöström Mariehamn ÅL Gav namn Ât "Karolinagrynnan" i Slemmern ÷. om Mariehamn Âr 1883, förliste vid Nexö redd vid Bornholm 1896
1868 Olga sk 157 L   Sideby   J.P. Sundström Kristinestad   Såld i Köpenhamn 1876
1870 Leo sksk 289 nrt Josef Jansson Kilens varv 35.5 x 8.6 x 4.2 m E.P.Eriksson C.Carlsson Granboda, Lemland ÅL Leo var ett "förtjänande" och lyckosamt fartyg. Slopad 1898, vrak i Lumparsund. SE: Ulla-Lena Lundberg: Leo,1989
1871 Amalthea sksk 265 nrt Gustaf Karström Appelö varv 35.3 x 8.7 x 4.4 m J.E.Rosenberg Lumparland ÅL Anträffad redlös nära Bogskär 1893, inbogserad och vrak vid Hangö
1871 Hanna sksk 312.82 nrt Joseph Lillbäck m.fl. Flada varv 104,.5 x 28 x 15 fot J.E.Johansson m.fl. Vårdö, Åland ÅL Totalt 16 Åländska köpare frÂn Vårdö, Lövö, Saltvik, Hulta, Sund, Simskäla, Seglinge och Jomala
1872 Alina sksk 200 nrt         Korpo    
1872 Antolina sk 198.2 nrt Josef Rosenberg Bobergets varv 28.5 x 8.5 x 3.4 m C.A.Melander Lemland, Åland ÅL Såld till Tyskland 1891
1872 Linnea sksk 300 nrt Josef Jansson Kilens varv 33.62 x 8.84 x 4.21 m O.Bomansson Granboda, Lemland ÅL Förlist vid norska kusten 1890, slopad 1897.
1872 Naisnigel gls 131 nrt Gustaf Karström Appelö varv 26.2 x 8.1 x 2.8 m G.A.Wennström Vårdö, Åland ÅL Naisnigel var Vårdös största galeas, namnet skrevs också " Nice Eagle". Slopad 1899.
1872 Sofia gls 134.46 nrt Johan W Hanses Kilens varv 23.5 x 8.6 x 2.7 m Leander Olofsson Vårdö, Åland ÅL Slopad 1895
1873 Amalia bksk 365 nrt       C.A. Melander Granboda, Lemland ÅL "Fartyget undergot hafweri i England och reppererat år 1873"
1873 Axel sk 165 nrt       Axel Teir Skaftung, Sideby   Slopad i Sideby 1888
1873 Ceres sksk 273 nrt Josef Jansson Kilens varv 34.71 x 8.81 x 4.21 m Erik Petter Eriksson Granboda, Lemland ÅL Seglade över 20 år med Johan Friman som befälhavare. Slopad 1897
1873 Helmi sksk 147 L J.W.Hanses Bobergets varv     Nystad    
1873 Ilma sksk 196 nrt Karl-H. Nordlund Bobergets varv 26.8 x 8.5 x 3.6 m Karl Albert Johansson m.fl. Vårdö,Åland ÅL Matts Hannus var delägare. Såld i Hamburg 1894
1873 Mathilda sk 165 nrt       C.E.Melander Granboda, Lemland ÅL Havererad och kondemnerad 1885
1873 Åland sksk 311 nrt       Erik Petter Eriksson Lemland, Åland ÅL Förliste i Uleåborgs skärgård 1882 p.g.a. felaktigt sjökort.
1874 Augusta bk 375           ÅL Såld i Frankrike 1900
1874 Cedia sksk 228 nrt   Kilens varv 31.2 x 8.4 x 3.8 m Erik Petter Eriksson Lemland ÅL Slopad år 1897
1874 Eli sk 190.3 nrt Karl Johan Jossfolk Flada varv 29.5 x 8.6 x 3.8 m Anders John Eriksson Lemland, Åland ÅL Slopad 1897
1874 Ellida sksk 266.5 nrt Matts Hannus Skoängens varv 34.4 x 8.8 x 4.2 m A.J.Eriksson Lemland, Åland ÅL Ägdes av skaftungbon Axel Teir till år 1880, såld till A.J. Eriksson, Lemland för 5.000 mk. Såld utrikes 1899.
1874 Emelia sksk 172 L   Sideby   Erik Petter Åkerlund Lemland ÅL Förlist 1880
1874 Fennia sksk 249 nrt Viktor Högström Flada varv 30.3 x 8.9 x 4.0 m Axel Eriksson Granboda, Lemland ÅL Såld till Raumo 1899. Befälhavare: E.P. Troberg
1874 Hilma gls 75 nrt   Sideby   F. Demasör Sideby   Befälhavare: E.H. Demasör och Petter Andersson
1874 Ida sk 171 L   Sideby   M.Sommarström Lemland. Åland ÅL Förlist vid Petersburg
1874 Lydia sksk 298 nrt   Sideby   K.E.Solander Hammarland, Åland ÅL Sidebybor ägde hälften av skutan, såld till Frankrike 1899.
1874 Lydia gls   Gustaf Karström Bobergets varv (Norrvarvet)   E.Ingves, A.Rusk Skaftung, Sideby   Ägdes av Härkmeri- och Lappfjärdsbor. Förliste 1876
1874 Rauha sk 229 nrt       G.N.Söderlund Nystad    
1874 Sovinto sk           Raumo   (POB)
1874 Union bk 264 nrt Josef Jansson   31.2 x 8.0 x 3.86 m   Raumo   Omriggad
1875 Bröder sksk 374 nrt Matts Hannus Bobergets varv     Lappfjärd   Förliste vid engelska kusten 1884, befälhavare Kasimir Kräpelin från Kristinestad
1875 Irene gls 95 nrt       M.V.Michelsson Nagu    
1875 Julina sk 189 nrt C.Sjuls Bobergets varv 96.0 x 24.4 x 11.0 fot   Härkmeri, Lappfjärd   Såld 1876
1875 B.W.Stackelberg sk 194 nrt       B.W.Stackelberg Raumo   (POB)
1876 Ax sksk 156 L Viktor Högström       Åland ÅL Förliste 1880
1876 Dufva bk 325.73 nrt Viktor Högström Flada varv 35.62 x 8.9 4.45 m A.W.Englund m.fl. Vårdö, Åland ÅL Kondemnerad efter kollision i Kjögebukten 1897, förlist totalt 1899.
1876 Lenni sk 224 nrt Josef Jansson Kilens varv 32.o x 8.4 x 3.8 m Anders Johan. Eriksson Lemland, Åland ÅL Lenni var ett ovanligt gott och tätt fartyg, gjorde hela 10.5 knop. Fördes 1876-1899 av kapten M. Eriksson
1876 Xenia sk 183 nrt   Rågårdsvarvet Skaftung   B.Höijer O.Westling Skaftung Nystad   Såld 1881 till Nystad
1878 Adele sksk 225 nrt Viktor Högström Flada varv 32.3 x 8.7 x 3.5 m Nikolaj Sittkoff Mariehamn ÅL Förlist vid Bornholm 1898
1879 Hero sksk 170 nrt Karl Jossfolk Kilens varv 28.2 x 8.3 x 3.3 m K.Karlsson Lemland ÅL Grundstött vid Ölands södra udde 1898.
1879 Secundus sk 290 nrt         Nystad    
1881 Anna sksk 303 nrt Viktor Högström Flada varv 34.61 x 9.33 x 4.26 m Erik Sjölund Lemland ÅL Byggdes som brigg i Närpes, förbyggdes till sksk i Sideby 1881. Såld i Norge 1908
1881 Athen sksk 266 nrt       A.J.Eriksson Lemland ÅL Kantrade med för lite barlast i storm 16 april 1882, drev på grund utanför Söderhamn år 1882, efter endast 1 års seglats
1885 Elin gls 120.63 nrt Viktor Högström Fladan, Vedholmen 25.7 x 8.2 x 2.7 m J.E. Johansson Vårdö, Åland ÅL Sista skeppsbygget p Vedholmen!
1889 Suomi gls 118 nrt     23.99 x 8.14 x 3.06 m A.Fredriksson VÂrdö, Åland ÅL Såld1917 till William Söderlund, Sund, Åland. övergiven 1918
1890 Joe sksk 282 nrt Viktor Högström Flada varv 35.5 x 8.5 x 3.95 m Petter Sittkoff m.fl. Hammarland ÅL Viktor Högström var partsredare 8/96. Såld under kriget 1916, slopad 1919
1890 Usko sksk 238 nrt Viktor Högström Kilens varv 34.16 x 8.88 x 3.54 m   Raumo   Befälhavare: E.Uhrberg. Den längst överlevande Sidebyskutan!
1891 Gallus sksk 263 nrt Viktor Högström Sideby   E.Mattsson Korpo   Såld till Korpo 1891
1892 Anni gls (3-m) 153.0 nrt Vilhelm Hanses Småskärsgrund 27.22 x 8.24 x 3.06 m Karl Gideon.Karlsson VÂrdö, Åland ÅL Såld i Norge 1914
1893 Helmi gls 99 nrt "Aaron Wiika" Småskärsgrund   A.B. Ekö Hangö    
1893 Johannes gls 94.8 nrt Johan Blomqvist Skaftung varv 14.4 x 5.94 x 1.49 m        
1893 Josefina gls 143.12 nrt Wilhelm Hanses Kilens varv 25.0 x 8.5 x 2.92 m E.K.Olofsson Vårdö, Åland ÅL Såld 1904
1917-18 Neptun III gls M/aux   Karl Sorell Bobergets varv Skaftung     Kristinestad 1918-20   Stötte på grund 1920, och såld till Norge
1920 Neptun IV gls M/aux 245.54 nrt Karl Sorell Kilens varv Utterberget     Kristinestad   Sista skeppet byggt i Sideby. Påseglad och vrak i Nordsjön 1922.
Uppgifter om byggn.Âr saknas:        

 

 

    S.E.O.   Arbetsgruppen Claes Hänel & Henrik Teir
  Ahti gls 107 nrt       A.Grönblom Nystad    
  Leo gls   Gustaf Fredrik Björkqvist "Westra varfvet i Skaftung by"   A. Fagerström Sideby   Såld 1902 till Åbo
  Skaftung sksk 153 L              

II. Siipyyn telakoilla 1828 - 1859 rakennetut purjelaivat


| Sisältö | tausta | laivat I | rakentajat | rakennus | näyttely | mallit | kirjallisuus ja linkit | vieraskirja |

Editor & web design © 1999-2006 staffan.storteir@e-brev.nu

sydaby.eget.net