Sisältö | Alue |Tausta | Seminaari | Franssintalo | Jannentalo | Kyläkoulu | Sentraali | Kievari | Ellidantupa | Savusauna | Isomasto |

S a u n a

Savusauna

 

Jos terva, viina tai sauna ei auta niin kuolema on lähellä. -Suomalainen sananlasku

Suomalaisen saunan perustyyppinä pidetään nelinurkkaista hirsirakennusta, jossa oli maalattia ja avokiuas. Saunaa lämmitettäessä savu jäi sisään ja se tuuletettiin räppänän kautta ulos. Tällaista savusaunaa käytettiin tilapäisesti myös asuntona, riihenä ja eläinsuojana.

Kiilin savusauna

Tilaukset ja hinnat: 1-20 henk; 450,-

puh: 06-2225611

Sähköposti: kilen@kiili.inet.fi

Savusauna

Rökbastu          

 

Om tjära, brännvin eller bastu inte hjälper så är döden nära. -Finskt ordspråk.

Kilens rökbastu

Bokning och pris: 1-20 pers; 450 mk

tel: 06-2225611

E-post: kilen@kiili.inet.fi

Rökbastu

Urtypen för den finska bastun anses vara en fyrkantig stockbyggnad med jordgolv och öppen bastuugn. Vid uppvärmning av bastun fylles basturummet med rök, som ventileras ut genom en lucka i väggen. En dylik bastu användes tillfälligt även som bostad, ria och som skydd för boskap.

Smoke sauna

 

If a sick person is not cured by tar, spirits or sauna, then death is close. -Finnish proverb

Smoke sauna The prototype of the Finnish sauna is a square timbered building where there is an earth floor and an open chimney. When the sauna is heated, it is filled with smoke which is ventilated out through an opening in the wall. This kind of sauna was also temporarily used as a house, a kiln and as a shelter for cattle.

The Savu Sauna of Kilen

Booking & prices

The sauna can be booked for 1-20 persons at a price of 450 FMK

phone 06-2225611

Email to kilen@kiili.inet.fi

 


Sisältö | Alue |Tausta | Seminaari | Franssintalo | Jannentalo | Kyläkoulu | Sentraali | Kievari | Ellidantupa | Savusauna | Isomasto |

Sähköposti kilen@kiili.inet.fi


Web design © 1999-2007 Staffan Storteir

WWW-linkkejä: