laivanrakennus sisältö
Merihistorian kirjallisuus

Siipyyn vaakuna


| Sisältö | tausta | laivat | rakentajat | rakennus | näyttely | mallit | linkkejä laivanrakennus | kirjallisuus ja linkkejä | vieraskirja |


Linkkikirjasto: Museot | Järjestöjä ja yhdistyksiä | Opintoja | Tieteellisiä lehtejä | Merihistorian arkistoja | Laivamallit ja -kuvat | Lisää linkkejä


Kirjallisuutta

Literature

Litteratur

Fregatti SYSKONEN rakenettu Kristiinankaupungissa 1873

II. Merihistorian kirjallisuus ja linkkikirjasto

Kristiinalainen fregatti SYSKONEN, luultavasti viimeisellä käynnilläään kotisatamassa 1886-87. Firma S.A. Wendelin teki konkurssin vuonna 1886, jonka jälkeen alus pantiin talviteloille Kristiinankaupungissa talven yli kunnes se kesällä 1887 myytiin Barceloonaan. Espanjaksi laivan nimeksi tuli MARCELINO JANE. (19, 62) . Missed vessels

 1. Ahlström, Christian: Spår av hav, yxa och penna. Finska Vetenskaps-societeten 1995.
 2. Appel, Erik: Kom Blankus kom Skarpus. Fiskare och skeppsbyggare i Sideby. Scriptum Vasa 1994. "...Fartygskölar sträcktes snart sagt vid varje vik, där vattnet var djupt nog för en lyckad sjösättning, skriver författaren och journalisten Erik Appel, född och uppvuxen i Skaftung by i Sideby socken..."
 3. Arnell, Nils & Ekstrand, Svea: Navigation
 4. Björses, Otto: Fartygsbyggare och skeppsredare. I Lappfjärds historia III. Vasa 1976.
 5. Brouwer, Norman J., International Register of Historic Ships. (Annapolis, Maryland: United States Naval Institute Press, 1985)
 6. Calonius, Ingmar: Den österbottniska sjöfarten och handeln under 1500-talet och början av 1600-talet. I Terra 1936.
 7. Chapelle, Howard: The American Fishing Schooner. New York & London 1994.
 8. Ehrensvärd, Ulla, Kokkonen, Pellervo, Nurminen, Juha: Mare Balticum.2000 år av Östersjöns historia . in Finnish: Mare Balticum: 2000 vuotta Itämeren historiaa; in English: Mare Balticum: The Baltic-2000 Years; in German: Mare Balticum: 2000 Jahre der Geschichte der Ostsee. Otava och John Nurmisen Säätiö, Helsinki 1995. 287 s.
 9. Ekko, Timo: Purjealustyypit. Praaki 2:23-31, Satakunnan Merihistorian Seura.
 10. Ekko, Timo: Ahlaisten Ärholmassa veistettiin isoja purjelaivoja. Praaki 5:23-24, Satakunnan Merihistorian Seura.
 11. Ericsson, Christoffer, Häkli, Esko, Nurminen, Juha mfl: Nordostpassagen, Helsingfors 1992
 12. Ericsson, Christoffer & Montin, Kim: Jungfrusund 1: Skeppsbyggeri
 13. Ericsson, Christoffer H., Miekkavaara, Leena, Nurminen Juha & Rauhala, Nils-Erik: The routes of the sea - Sea charts from the 16th century to present times. Fram-museet, Oslo
 14. Friberg, Nils: Stockholm i bottniska farvatten. Uppsala 1983.
 15. Greenhill, Basil: The evolution of the wooden ship. London.1988
 16. Greenhill, Basil & Hackman, John: The Grain Races. The Baltic Background. Conway Maritime Press, London, 1986.
 17. Greenhill, Basil & Hackman, John: Herzogin Cecilie. En fyrmastbark och hennes värld
 18. Gustafson, Hardy: Seglation och Skutbygge i Östra Nyland. Borgå 1999.
 19. Haavisto, Olle: Kristinestad - En småstadsidyll. Vaasa OY 1985.
 20. Halldin, Gustaf (red): Svenskt Skeppsbyggeri. Malmö 1963.
 21. Harris, Daniel: F.H. Chapman, The First Naval Architect and His Work. London 1989.
 22. Holmberg, Karl-Axel: Mål och bygd i Sideby. Almqvist & Wiksell International, Stockholm, 1986. Innehåller en omfattande utredning av befolkningsförhållanden 1724-1837 och befolkningsstatistik börjande från 1724.
 23. Hornborg, Eirik: Borgås Sjöfart, Historik över Sjö- och Stapelstaden Borgås Utrikessjöfart, Helsingfors 1925
 24. Hornborg, Eirik: Kampen om Östersjön, Stockholm 1945
 25. Hornborg, Eirik: Segelsjöfartens Historia, Helsingfors 1948
 26. Hägg, Erik: Under segel. En skildring från segelflottornas tid
 27. Häggbom, Bo: Navigation
 28. Högnäs, Per Ove, Örjans, Jerker: Galeasen Albanus, Ett åländskt skeppsbygge och dess historiska bakgrund, Mariehamn 1989
 29. Högnäs, Per Ove, Örjans, Jerker: Storbåten, Mariehamn 1986
 30. Högnäs, Per Ove, Örjans, Jerker: Med folk och fisk över Ålands Hav, Mariehamn 1997
 31. Jern, Kurt: Näringsliv och levnadsvillkor i svenska Österbotten från medeltiden till 1800-talets stora nödår. I Svenska Österbottens Historia III.Svenska Österbottens Landskapsförbund. Vasa 1980.
 32. Jussila, Niilo: Merenkyntäjiä Uudestakaupungista. Uusikaupunki 1981.
 33. Jussila, Niilo: Merenkulkijoita ja laivanvarustajia Uudestakaupungista. Uusikaupunki 1984
 34. Jussila, Niilo: Uudenkaupungin laivat. Uudenkaupungin kauppalaivasto 1870-1982. Uudenkaupungin Suomalaisen Seuran säätiö.
 35. Jägerskiöld, Stig: Svensksund. Gustav III:s krig och skärgårdsflottan 1788-1790
 36. Jörgensen, Bengt Engelbreth: Vikingarnas skepp
 37. Kaukiainen, Y.: Sailing into twilight. Jyväskylä 1991.
 38. Kaukovalta, Kyösti : Uudenkaupungin historia. Kolmas osa 1809-1875
 39. Kerkkonen, Gunvor: Bondebefolkningens binäringar. SLS 391, Helsingfors 1962.
 40. Kilpi, Volter: Alastalon salissa (roman). sv. översättning Th Wharburton I salen på Alastalo  (1)
 41. Klemelä, Marja: Uudenkaupungin kauppalaivasto ja merenkulku vuosina 1856-1887. Pro gradu -tutkielma. Turun Yliopisto 1991.
 42. Klockars, Selim: Bondeseglation i Sydösterbotten åren 1841-1886. Artikel i tidningen Syd-Österbotten 1953.
 43. Klockars, Selim: Bondeseglation i Närpes och Korsnäs, Vasabladet den 20 nov. 1955, sidan 4
 44. von Knorring, Nils: Från Chrichton till Åbovarven - Anteckningar om Åbovarvens historia. Schildts, Vasa 1995.
 45. Koivistoinen, Eino: Gustaf Erikson, segelfartygens konung . Mariehamn 1988.
 46. Koivusalo, Fredrik: Koivusalo, Fredrik: Rus-projekti . Available in English (1999, ISBN 952-91-0876-1), Finnish (1996, ISBN 952-90-8245-2) and Swedish (1996, ISBN 952-90-7411-5). 116 pages. Richly illustrated. Price: $12 + postage.
 47. Kronholm, Jan: Jacobstads Wapen. Historien om ett skeppsbygge. 1994
 48. Kull-Poutanen, Margareta: Allmogesjöfart i Närpes under 1800-talets senare hälft. Åbo Akademi. Historiska institutionen, Meddelanden Nr 5, Åbo 1979.
 49. Kåhre, Georg & Kåhre, Karl: Den åländska sjöfartens historia. Mariehamn, 1988.
 50. Landström, Björn: Skeppet. En översikt av skeppets historia. 1961. Amazon.com
 51. Leather, John: Colin Archer and the Seaworthy Double-Ender, London 1979.
 52. Lundberg, Ulla-Lena: Leo (romaani).Söderströms 1989.   (kirjailija Ulla-Lena Lundberg 1 2 3 4 )
  Leo rakennettiin Kiilin telakalla (Kilvarf) Siipyyssä vuonna 1870. Kuunarilaiva LEO
 53. Lundberg, Ulla-Lena: Stora världen (romaani). Söderströms 1991.
 54. Mäkelä, A., Pettersson, L. & Åkerblom, B.: Kristiinankaupungin historia I. Vaasa 1984.
 55. Nansen, Fridtjof: Fram öfver Polarhafvet (översättning), Stockholm 1897
 56. Nordenskiöld, A.E.: Vegas färd kring Asien och Europa
 57. Nordgren, Bertil & Nissfolk, Rafael: Bondeseglare från Närpes på Stockholm åren 1541-1608. I Axplock 3: 9 - 63, Närpes 1988.
 58. Nordlund, K. I.: Blad ur Närpes historia. Andra delen. Vasa 1931. - Allmogeseglationen i Närpes socken från 1300-talet till 1900-talet
 59. Norrvik, Christer: Briggen Carl-Gustaf. Under Österbottniska segel i ångans tidevarv. Helsingfors 1981. The ship´s bell of the brig Carl Gustaf
 60. Norrvik, Christer: Under sydbottniska segel. 1988.
 61. Norrvik, Christer: ALMA. 1995.
  Parkkilaiva ALMA ankurissa kotisatamassaan vuonna 1894. Suuri ja sopusuhtainen alus, joka kuului firmoille C.E. Carlström ja E.A. Tötterman, oli rakennettu Kristiinankaupungissa vuonna 1875 Mats Hannuksen toimesta. Monien vaiheiden jälkeen se hylättiin käyttökelvottomana Saksassa vuonna 1924 HERMANN nimisenä, miltei viisikymmentä vuotta vanhana (19, 61) Parkkilaiva ALMA
 62. Norrvik, Christer: Purjeiden kaupunki. Kristiinankaupungin merenkulku vuoden 1809 jälkeen. Suom. Hannes Virrankoski. Kristiinankaupunki. 636 s. 299 mk.Stad under segel. Kristinestads sjöfart efter 1809. Kristinestad 1999.
 63. John Nurminen Säätiö: Meri, laivat ja me
 64. Nybond, Gunnar: Gränsmark. 1984
 65. Nybond, Gunnar: Skaftung by i Kristinestad. 1998. "Forskningen i landsbygdens släkt- och hemmanshistoria har resulterat i publikationer av mycket skiftande uppläggning, innehåll och kvalitet. Men när amatörforskningen är som bäst producerar den lokalhistoria av bestående värde. Ett exempel är de "släkt- och bygdekrönikor", i vilka pensionerade folkskolläraren Gunnar Nybond skildrar gårdar och släkter i sin sydösterbottniska hembygd. Tre digra band vittnar om grundlig och systematisk forskning..."
 66. Ojala, Jari: Tehokasta liiketoimintaa Pohjanmaan pikkukaupungeissa. Purjemerenkulun tuottavuus 1700-1800-luvuilla. Suomen Historiallinen Seura. 452 s. 140 mk.
 67. More... Olin, K-G: Våra första amerikafarare. Historien om finlandssvenskarna i Nya Sverige. 1988 Delaware 350 - A Finnish View
 68. Papp, D.: Åländsk allmogeseglation, Lund 1977.
 69. Papp, D.: Åländska fartygsbeställningar i Österbotten. Bottnisk Kontakt III. Föredrag hållna vid maritimhistoriskt seminarium i Jakobstad 7.-9.2.1986. Jakobstad 1987.
 70. Pohjanpalo Jorma: Finland som sjöfartsnation
 71. Ramsay, H.: I kamp mot Östersjöns isar. Helsingfors 1947.
 72. Rauman Merimuseoyhdistys r.y.: Brassip piukka
 73. Rauman Merimuseoyhdistys r.y.: Brassip piukka 3
 74. Riimala, Erkki : Suomalaisia höyrylaivoja 150 vuotta maailman merillä ja kotivesillä. Suomen höyrypursiseura 1983.
 75. Räty, Jouko: Luvian laivanrakennuksesta ja meriliikenteestä. Praaki 3:10-17, Satakunnan Merihistorian Seura.
 76. Snellman, R.W: Oulun laivoja ja laivureita, 1816-1875. Oulu 1974.
 77. Stockhammar, Hilma: När bönderna hade egna skutor. I Flydda tider , Helsingfors 1946.
 78. Svensson, Sam, ill. MacFie,Gordon: Purjelaivan tarina. Amsterdam 1962.
 79. Thesleff, Holger: Djupsjöseglare. Holger Schildts förlag 1950.
 80. Timm, Werner: Kapitänsbilder, Schiffsporträts seit 1782, Rostock 1971
 81. Toivanen, Pekka: Bröderna Mommas skeppsvarv i Jakobstad 1666-1672.. Jakobstads Museums publikationer nr 15. Jakobstad 1982.

  Stockholmshandelsmännen och industriföretagarna Abraham och Jacob Momma, (senare adlade Reenstierna) ursprungligen från Holland, grundlade år 1666 i Jakobstad en varvsanläggning vid stadens hamn och den forna "bankstaden" för att bygga monterade och till skatteavdrag berättigade fartyg. Där omskolades nejdens skeppstimmermän för den nya tekniken, att bygga större fartyg på kravell efter det "holländska maneret".

  Laivanrakennus Pohjanmaalla 1600-luvulla
  Fartyg byggda vid skeppsbyggeriet i Jakobstad Skeppstyper på 1600-talet.

  Momman veistämö
 82. Toivanen, Pekka: The Early Stages of the Shipbuilding Industry in Ostrobothnia. - The Maritime Museum of Finland Annual report 1982-1983. Helsinki 1983.
 83. Toivanen, Pekka: Innovationer inom det österbottniska skeppsbygget under den karolinska tiden. Maritimhistorisk konferens Bottnisk kontakt II. Ålands landskapsstyrelse, museibyrån 3-5 februari 1984. Huvudtema: Handel och handelsvägar. Redaktör Marita Karlsson, Mariehamn 1984.
 84. Toivanen, Pekka: Fr. H Chapmans bottniska kontakt. Bottnisk Kontakt III. Föredrag hållna vid maritimhistoriskt seminarium i Jakobstad 7.-9.2.1986. Jakobstad 1987.
 85. Toivanen, Pekka: Österbottnisk skeppsbyggnad under stormaktstiden. Kustbygd och centralmakten 1560-1721. Studier i centrum-periferi under svensk stormaktstid. Redigerad av Nils Erik Villstrand. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland. Nr 546. Helsingfors 1987.
 86. Toivanen, Pekka: Kustaa Vaasan ja kruununlaivanrakennustoimintaa. Navis Fennica. Suomen merenkulun historia, I osa Puuruuhista syvänmerenpurjelaivoihin. Suunnitellut ja toimittanut Erkki Riimala. Porvoo 1993.
 87. Toivanen, Pekka: Kruuunupyyn edistyksellinen kruununvarvi. Navis Fennica I (ks. edellä). Porvoo 1993
 88. Toivanen, Pekka: Valtameri kutsuu. Navis Fennica I (ks. edellä). Porvoo 1993.
 89. Åkerblom, Bror: Sideby sockens historia. Vasa 1975.

 

Kirjallisuusluetteloita:

Virtuaalikirjastoja:

Sanakirjoja:

Kuvaarkistoja:

 

WWW linkkejä

suomeksi & englanniksi & ruotsiksi

Kuunarilaiva LEOn hylky

Kuunarilaiva LEO (52) lojuu hylkynä Ahvenanmaan Lumparsundissa. Piirustus C-A Lundberg 1981

 

Upp Maritima museer Museoita

Museums

 

Kansallisia

Suomen merimuseo

Maritime and Naval Museums: Suomi

En rundtur i Ålands Sjöfartsmuseum

Rauman merimuseo

Sjöhistoriska museet Ruotsi

Marinmuseum i Karlskrona Karlskrona, Ruotsi

Sjöfartsmuseet i Göteborg Ruotsi

Orlogsmuseet Royal Danish Naval Museum Tanska

Fiskeri- og Søfartsmuseet Tanska

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum

Maritime Museer i Danmark Tanska

Norsk Sjøfartsmuseum Norja

Central Naval Museum St Petersburg, Russia.

The Estonian State Maritime Museum Tallinn, Estonia

Museum of the History of Riga and Navigation Museum Latvia

The Polish Maritime Museum Gdansk, Poland

Maritime Museums in Britain and Ireland Index Map

Master Index to World Wide Maritime Museum Internet Resources - Robert H. Smith

Mystic Seaport the Museum of America and the Sea

Welcome to the Yarmouth County Museum & Archives Yarmouth, Nova Scotia Canada

Texas Seaport Museum Home of the 1877 Tall Ship Elissa.

A leader in maritime preservation and restoration, is home to the 1877 National Historic Landmark tall ship Elissa, and promotes genealogy research through its Galveston Immigration Database.

Elissa as m/aux Gustaf was owned by AB P. Molander Oy, Pori, Finland 1942-1950. In 1950 transferred to Molander Oy Thelmita AB, Sideby. The company is registered in the parish of Sideby and the vessel belongs to the ship register of Kristinestad. Gustaf was sold to Helsinki in 1955.  

The Maritime Museum of San Diego The Maritime Museum of San Diego features one of the finest collections of historic ships in the world, including; the world's oldest active ship Star of India

The Mariners' Museum - Newport News, Virginia

 • USS Monitor
 • Eagle figurehead - collection of ship figureheads. Eagle figurehead constructed in 1880-1881 for the rebuilt steam frigate USS Lancaster by John Haley Bellamy, one of America's premier woodcarvers

National Maritime Museum Greenwich, London

Australian National Maritime Museum Virtual Reality Museum Tours

Netherlands Maritime Museum Amsterdam

Scheepvaart museum Antwerpen

Deutches Schiffahrsmuseum German Maritime Museum

Välkommen till Foteviken Museum Vikingar Marinarkeologi

Råå Museum för fiske och sjöfart

Vasamuseet Stockholm

Museu Marítim de Barcelona Barcelona

Naval and Oceanographic Museum Rio de Janeiro, Brazil

Welcome to New Zealand Museums On-Line

 

Virtuaalimuseoita

TAMH: Tayside A Maritime History Skottland

Western Australian Maritime Museum

 

Paikallisia

Koe ruotsinkielinen Pohjanmaa - maailman museorikkain maakunta. in English, German, Finnish and Swedish

Siipyyn Kiili

Kiilin laivanrakennusmuseo

Kristiinankaupungin merimuseo

Muséer på Åland

Aibolands museum Rannarootsi muuseum, Viro

 

Kalastaja- ja talonpoikaisvenemuseoita

Jannentupa

Jannentupa, Kiilin kalastajamuseo Jannentupa, Kiilin kalastajamuseo
Jannentupa on Kiilin kalastajamuseo

Merenkurkun venemuseo - Maalahti

Kalastusmuseo - Kaskinen

Granösundin kalastajakylä - Mustasaari

  Elissa Mäntyluodon satamassa When the National Historic Landmark tall ship, the three masted iron-hulled barque ELISSA, now also designated as one of “America’s Treasures”, was trading the Baltic and North Seas as m/aux GUSTAF of Sideby in command of Captain Harald Westerholm

 

Upp Sjöhistoriska organisationer Järjestöjä ja yhdistyksiä

Organizations and societies

Suomen Perinnepurjelaivat ry

Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys ry

Rauman Merihistoriallinen Seura

Bothnia Navalis

Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi

Maritimhistoriska föreningen Sydaby rf Maritime Historical Society Sydaby Merihistoriallinen yhdistys Sydaby

MAS Suomen meriarkeologinen seura Finlands marinarkeologiska sällskap

Suomen Laivahistoriallinen Yhdistys ry (SLHY) The Ship Historical Society of Finland Fartygshistoriska föreningen i Finland

Suomen vesitieyhdistys

John Nurmisen Säätiö John Nurminen Foundation

Museovirasto

Merentutkimuslaitos   Finnish Institute of Marine Research Havsforskningsinstitutet

Merenkulkulaitos

Yttergrundin majakka

Yttergrundin majakka

 

 

 

 

Ulkomaalaisia

The Society for Nautical Research

 

 

Upp Maritimhistorisk utbildning Opintoja

Education

 

Merihistorian opintokokonaisuus Helsingin Yliopiston kursseja

 

 

Upp Maritimhistoriska tidskrifter Lehtejä

Maritime historical journals

Maritime history publications

Maritime Life and Traditions

Traditional Boats and Tall Ships "... history of square-rig sail - everything from warfare under sail to the last days of deep-water sailing freighters, from big gaff-rigged yachts to smacks, barges and schooners."

Marinarkeologisk Tidskrift oneline artiklar som PDF-filer i arkiv

Journal for Maritime Research

 

Upp Arkiv databaser Merihistoriallisia arkistoja ja tietokantoja

Archives and databases of sailing vessels

Suomi

Vakkasuomalaisia laivoja ja laivanvarustajia av Kari Jalava Laaja purjelaivojen arkisto (lähes 700 alusta) sekä vakkasuomalaisia kapteenejä, laivanvarustajia ja laivanrakennusmestareita.

Ruotsi

Projektet Sveriges Skeppslistor

Hae

Norja

Segelskip bygd i Vindafjord 1850-1890 Theodor Imsland

Skipsbygging ved Imslandssjøen i Vindafjord Theodor Imsland

Canada

Welcome to the Ship Information Database "...is based on an original design by the Nova Scotia Museum and has been developed by the Federal Archaeology Office in cooperation with the provinces of Nova Scotia, British Columbia and Ontario and the Marine Museum of the Great Lakes at Kingston."

 

Maritime History on the Internet: A Guide to Doing Maritime History Research Online by Peter McCracken

Maritime History laajat arkistot Lars Bruzelius

Register of Ships - vessels transcribed from the Lloyd's Register of British and Foreign Shipping from 1764 up to 2000

Marine Museum of the Great Lakes at Kingston, Canada

 • Archives of MARHST-L electronic discussion group

Maritime History Archive Memorial University of Newfoundland

Maritime history and nautical research by Archives and Collections Society

Global Ship Number Project

Mariners -Mariners is dedicated to research into the mariners and ships of the merchant marine and the world's navies.

 

Upp Fartyg båtar skepp Laivojen historiaa, kuvia, piirustuksia ja malleja

History of ships, pictures, drawings and models

 

HISTORY AND ARCHAEOLOGY OF THE SHIP Lecture Notes J. S. Illsley

Gamla fartyg avAxel Nelson

Exhibition Manila 1571-1898 "A journey in time and space. It is about a long transoceanic journey from the city and port of Seville, the "great Babylon of Spain", and gateway to America, to Manila, the capital of the Philippine archipelago in the heart of Asia. A journey from the West to the East." Rich and beautiful graphic documentation from Spanish archives: maps, marine charts, regional and urban plans, plans of the city of Manila and other Philippine and American cities; plans of fortifications with their city walls, bastions, fortresses and castles; churches, monasteries... Exhibition closed. Mirror site here:  Discovering Philippines - Spanish Archives

The Development of Square-Rigged Ship From the Carrack to the Full - Rigger

Plymouth Naval Base Museum Notes on Sailing Warships

The Mary Rose is the only 16th century warship on display

library.thinkquest.org

Keulakuvia

Galjonsfigurer I Ålands Sjöfartsmuseums samlingar finns sexton galjonsfigurer. Av dessa har åtta tillhört Gustaf Eriksons fartyg. Här finns även skonertskeppet Leos galjonsfigur bevarad.

Figurehead on Sailing Ships Figureheads

Sjöfartsmuseet i Göteborg. En praktfull samling av galjonsfigurer, som suttit i fören på fartyg, varav många förlist utanför Skagen, finns att se på museet.

Marinmuseum i Karlskrona Museet har en stor samling galjonsfigurer.

Suurten purjelaivojen bibliografia Jukka Mikkola

Sailing Warships List of Sailing Warships 17th - 19th century

Sailing Ships by Fredrik Sandström

The Maritime Heritage Project: Gold Rush Ships, Passengers, Captains. "The Maritime Heritage Project is a California non-profit dedicated to preserving California's shipping history from the 1850s to the turn of the Century." by Dianne Levy

Through Mighty Seas ...merchant sailing vessels built and owned in the North West of England and the Isle of Man in the 19th Century by Tim Latham

Pamir memorial by Philippe Bellamit

Veteranskipslaget Fjordabåten M/S Granvin, D/S Stord I

Pride of Baltimore II Baltimore Clippers

Sailing page laaja linkkikokoelmaMark Rosenstein

Images of ships and shipmodels

www.schoonerman.com/

Schooner links

Marine Art Ship Portraits from the period of 1780 to 1920

Marine Art Information Center A picture gallery

Nautical Research Guild, Inc. Ship Models & Nautical History

Curator of Navy Ship Models

Half-hull ship models by Capt. J. Peter Jones

Yacht-historik gamla yachter, konstruktörer, varv mm. av Gunnar Johansson

Laivatyyppien nimitysperusteita Hannu Konttinen

Mast and Sail in Europe and Asia byWarington Smyth (1906)

The masting and rigging of ships Friedrich Ludwig Middendorf

Merihistoria m.m parkkilaiva Vestan haaksirikkoSeppo Salonen

Segelsjöfartens tid i Roslagen av Hasse Wester

Hjemmeside om Søfart & Kultur av Rolf Larsen

Maritim historie fra Sandnes og Hana Norja

Ships of the Ancient Greeks Collection of Internet Resources

Antikens skepp Ships from the classical times - Roman cargo vessels, Egyptian ships by Axel Nelson

The Last Windjammers CD-ROM

Länkar till segelfartyg och träbåtar samlade av Staffan Claesson http://www.claessons.com
Isolda tremastad skonare
Linnea och Vega skonare
Ingo skonare
Hvitfeldt
Sejlskibskontoret

Höyrylaivoja

Steamships of the Finland Steamship Co. Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön höyrylaivat. Finska Ångfarygs Aktiebolagets (F.Å.A.) ångbåtar.

Ångare Steam vessels by Axel Nelson

Internationales Dampfschiff-Register / Steamboat Register Finland. "Wohl kein anderes Land besitzt noch so viele alte und betriebsfähige Dampfschiffe - alles Schraubendampfer - wie Finnland." Max Kuhn

Passenger steamers passing by Kristinestad during 1839-1919 Pictures and photos of Finnish paddle steamers and emigrant passenger steamships

Ubåtar - Submarines

Ubåtar Submarines 1620-1808 by Axel Nelson

 

 

I Merihistoriallisia linkkejä Laivanrakennus Talonpoikaispujehdus Meriarkeologia Hylyt

Maritimhistoriska länkar till skeppsbyggnad och segelsjöfart i Östersjöområdet speciellt Österbotten i Finland
Maritime historical links to shipbuilding and seafaring in the Baltic Sea area, particularly Ostrobothnia in Finland

Upp Träbåtar båtbyggare Talonpoikaisveneitä ja laivanrakentajia

Wooden boats and boatbuilders

Upp Skeppbsbyggeri historia Laivanrakennus

History of shipbuilding

Upp Skeppsbyggen Laivanrakennushankkeita

Shipbuilding projects

Upp Restaurerade och rekonstruerade fartyg Rekonstruktiot

Reconstructions and restaurations

Upp Marinarkeologi Östersjön Meriarkeologiaa

Underwater archaeology and wrecks in Finland

Upp Flottor och befästningar Östersjön Itämeren laivastoja

Baltic navies

Upp Handel Sjöfart Kauppamerenkulku

Merchant shipping

Kaupunkimerenkulku

 

Shipbuilding and seafaring of Ostrobothnian towns

Talonpoikaispurjehdus

 

Farmers´ boatbuilding and trade 16th - 19th century

Sisävesiliikenne

 

Shipping on lakes

Upp Upptäcktsresor Löytöretkejä

Voyages of exploration

Upp Maritim kulturhistoria Merellinen kulttuurihistoriaa

Ecological maritime history

Upp Sjömän Sjömansliv Merimieselämää

Seamens' life

Upp Emigration och släktforskning Siirtolaislaivoja ja sukututkimusta

Emigrant ships amd genealogy

Upp Båtar Marina länkar Laivaaiheisia linkkisivuja

Boats

Upp Östersjön Baltic Sea Itämeri

Baltic Sea

Upp Sekalaisia aiheita

Miscellaneous topics

Upp Sökmaskiner Haku


This site

 

 

Search

Web rings

Web rings

 


Linkkikirjasto: Museot | Järjestöjä ja yhdistyksiä | Opintoja | Tieteellisiä lehtejä | Merihistorian arkistoja | Laivamallit ja -kuvat | Lisää linkkejä| Sisältö | tausta | laivat | rakentajat | rakennus | näyttely | mallit | linkkejä laivanrakennus | kirjallisuus ja linkkejä | vieraskirja |

© 1999-2007 Staffan Storteir All Rights Reserved. Sivujen tekijä ja ylläpito: Staffan Storteir.  
Päivitetty
28.2.2007

Recommend a new link Ehdota linkkiä staffan.storteir@e-brev.nu

   

Ruotsiksi - In Swedish

Ruotsiksi - In Swedish

     

Windows of Southern Ostrobothnia

Sydbottniska fönster - Suupohjalaisia ikkunoita - Windows of Southern Ostrobothnia

Virtual tour across the region of Kristinestad in Southern Ostrobothnia on the west coast of Finland. Among the contents: history of shipbuilding and seafaring, local museums, the old wooden town of Kristinestad, the Susiluola (Wolf Cave) on the Bötombergen hills inhabited by Neandertal people more than 100 000 years ago

Add Me!