Kuunarilaiva
Merihistorian linkkejä

Kreijari


| Sisältö | tausta | laivat | rakentajat | rakennus | näyttely | mallit | linkkejä laivanrakennus | kirjallisuus ja linkkejä | vieraskirja |


Linkkikirjasto: Talonpoikaisveneitä | Laivanrakennus | Laivanrakennushankkeita | Rekonstruktiot | Meriarkeologia | Laivastoja | Kauppamerenkulku | Löytöretkejä | Merikulttuurihistoriaa | Merimieselämää | Siirtolaislaivoja |Laivamuotokuvat | Venesivuja | Itämeri | Sekalaista | Web Ring | Haku | Lisää linkkejä


Merihistoria
 Linkkejä

Maritim historia
 Länkar

Maritime history
 Links

 

Laivanrakennus Rålambin mukaan

I. Merihistoriallisia linkkejä

suomeksi & ruotsiksi & englanniksi

 Ostrobothnian odysseys Österbottniska odysséer Pohjalaisia matkoja

Laivanrakennus v. 1691 Åke Rålambin mukaan. (1)

Upp Träbåtar båtbyggare Talonpoikaisveneitä ja laivanrakentajia

Wooden boats and boat builders

Puuvene.net - Kaikki suomalaisesta puuveneestä verkossa

Allmogebåtföreningen Knopen - Perinneveneyhdistys Knopen rf

"Toimintasuunnitelman mukaan yhdistyksen tarkoituksena on pitkällä tähtäimellä rakentaa tai kunnostaa ainakin joitakin Pohjanmaan rannikkoalueen tyypillisimpiä veneitä (hyljevene, verkkovene, puoliknärri, knärri, knop, julla, hyljejulla, ruuhi jne) "

Lounaissaariston talonpoikaisveneet Harro Koskinen

Kuggomskolan grundexamen i båtbyggnad

Föreningen Skellefteå allmogebåtar

Säljakt på Bottenvikens drivisar av Ivar Malmstad

Kvarkens slup - en förlorad båttyp? av Åke Sandström

Följ bygget av Holmöslupen

Postrodden

Finnish Fishermen of Lake Superior by Mika Roinila

 

Upp Skeppbsbyggeri historia Laivanrakennus

History of shipbuilding

 

Rekonstruktioner och skeppsbyggnad med omfattande länkbibliotek av Per Åkesson

Shipbuilding and Naval Architecture by Lars Bruzelius

ChapmanNet - Architectura Navalis Mercatoria Henric af Chapman, piirustuksia

Åke Classon Rålamb: Skeps Byggerij eller Adelig Öfnings Tionde Tom. Stockholm 1691

Laivanrakennus Pohjanmaalla 1600-luvulla Pekka Toivanen

Skeppstyper på 1600-talet. av Pekka Toivanen

Skeppsbyggeri i Sideby under 1800-talets senare hälft. av Erik Appel

Suomen meriarkeologinen seura - m.m. Laivanrakennus, Kruunun veistämötoiminta Suomessa

Handbok i Skeppsbyggnad för nutida vikingar

Shipbuilding in Korcula av Dusan Kalogjera

kreijari Paalumastoinen kreijari oli tyypillinen pohjalaisveistämöillä 1600-luvun aikana rakennettu rahtialus.
 

Upp Skeppsbyggen Laivanrakennushankkeita

Shipbuilding projects in Finland

 

Alexandra

Jakten Eugenia

Galeasen Albanus

 

Upp Restaurerade och rekonstruerade fartyg Rekonstruktiot

Reconstructions and restaurations

 

Jacobstads Wapen Pietarsaari, Suomi

Pommern Welcome to the Museumship Pommern

Vega kuunari sotakorvausalus

Malmö Kogg Malmö, Ruotsi

Briggen Gerda Gävle, Ruotsi

Stockholmsbriggen Tukholma

Götheborg The East Indiaman Götheborg of the Svenska Ostindiska Companiet

Kalmar Nyckel 17th century, Delaware, USA

Skonnerten Martha Tanska

Skonnerten Marilyn Anne Struer, Tanska

Skonnerten Anna Rogde Norja

Statsraad Lehmkuhl er Norges største og eldste skværriggede seilskip, the world's largest 3-masted barque

Bataviawerf Nationaal Scheepshistorisch Centrum Lelystad reconstruction of Eastindiaman Batavia on a shipyard in the Dutch city of Lelystad

Duyfken 1606  Duyfken replica project in Fremantle, Western Australia

Dunbrody Ireland´s unique Emigrant Ship

Nonsuch "The eight gun ketch Nonsuch was constructed in Essex, England in 1650. She was the ship responsible for the founding of the Hudson Bay Company in 1667..."

Square-rigged ships and other nautical items

Replicas compiled by Per Åkesson

 

Rus-projekti

Rus Kiilin satamassa 1994. Rus haaksirikkoitui juhannusaattona Latvian rannikon edustalla.

Valokuvat: Olle Haavisto

Rus Kiilin satamassa 1994

 

The Finnish Viking ship Heimløsa Rus is a replica of the Lapuri find. It was built during 1995-96 on the island of Replot, Finland.. The building material is spruce. Total length: 12,3 metres. Width: 3,2 metres. Weight: about 1000 kg. The voyage around Europe during 1996-2001 has proved that this replica is a competent vessel. For its exploits see http://www.qnet.fi/rus-project.

Heimløsa Rus Kiilissä 1996

Heimløsa Rus laskettiin vesille Kiilissä 10.7 1996

Expedition Vittfarne - Föreningen Vittfarne har genomfört en forskningsexpedition i vikingahövdingen Ingvar den Vittfarnes kölvatten. Resan startade i Gammalsvenskby i Ukraina den 30 april 2004 och hade staden Baku i Azerbajdzjan som slutmål. Expeditionen använder sig av vikingabåtsrepliken, "Himingläva", för att på så sätt få fram information om den föreslagna färdvägens lämplighet, farkostens duglighet, tidsåtgång etc  

Upp Marinarkeologi Östersjön Meriarkeologiaa

Underwater archaeology and wrecks in Finland
Marinarkeologi av Per Åkesson Suomeksi: virtuaalinen museo

 

 

 

Parkkilaiva Fides

Parkkilaiva FIDES rakennettiin Kristiinankaupungissa vuonna 1857. Laivanrakennusmestarina toimi Närpiön kuuluisa laivanrakentaja Anders Granskog. Fideksen malli on merikapteeni Jouni Harjun tekemä ja se on huhtikuusta 2000 Kristiinankaupungin uuden kirkon votiivilaiva. Fideksen malli ja kiertävä näyttely Fideksen dramaattisesta haaksirikosta Australian Kangaroo Islandin edustalla 22.5 1860 on äskettäin palannut takaisin Kristiinankaupunkiin. (62 ss. 189-194). Valokuva: Olle Haavisto 2000

On 3 July 1999 in the old Kristinestad school building in Finland, the Fides exhibition was launched in front of 120 Finnish, Swedish and Australian representatives. The exhibition was part of the official celebrations for the 350th anniversary of the city. [PDF]NEWSLETTER
Foto: Olle Haavisto 2000

Upp Flottor och befästningar Östersjön Itämeren laivastoja ja linnakkeita

Navies in the Baltic Sea

 

Skärgårdsflottan av Hans Högman

Båtsmanskompanierna i Västernorrland av Hans Högman

The history of Russian Navy

Suomenlinna Sveaborg Sveaborgs fästning, ett monument över unik militärarkitektur, upptogs år 1991 på UNESCOs världsarvslista.

 

Upp Handel Sjöfart Kauppamerenkulku

Merchant shipping

Hansan Hanseförbundet var från mitten av 1100-talet till mitten av 1600-talet ett merkantilt och politiskt förbund mellan tyska köpmän och städer i nordsjö- och östersjöområdena.

The Hanseatic League The Hanseatic League was not so much a league of cities as it was a league of merchant associations within the cities of Northern Germany and the Baltic

Waterways and Shipbuilding in North-western Russia in the Middle Ages by Peter Sorokin

The last trades for the deep sea sailing ships by Philippe Bellamit

 

Kamppailu kauppavapaudesta

Anders Chydenius ...puhun vain tuon yhden pienen, mutta siunatun sanan, vapauden, puolesta. Chydenius-instituutti

 

Kaupunkimerenkulku

  Shipbuilding and seafaring of Ostrobothnian towns

Myötätuulesta myrskyyn Kokkolan merenkulun menestyksen ja tappion syyt ja seuraukset Jari Ojala

Efficient Business Activity in Small Ostrobothnian Towns  Profitability and Productivity of Shipping by Sail during the Eighteenth and Nineteenth Century. Summary in English. dissertation by Jari Ojala. Pohjanmaan pikkukaupunkien purjemerenkulku oli tehokasta liiketoimintaa

Merenkulusta 1700- ja 1800-luvulla Kannustinpalkka ja verkostoituminen menestystekijöinä jo 1700-luvun purjemerenkulussa

Veneenrakennuksella pitkät perinteet Keski-Pohjanmaalla Annikki Wiirilinna

 

 

Talonpoikaispurjehdus

  Farmers´ boatbuilding and trade 16th -19th century

Bondeseglare från Närpes på Stockholm åren 1541-1608 Bondeseglation och export av båtar till Stockholm från storsocknen Närpes under 1500-talet.The trade and export of boats to Stocholm by the yeomen from the parish of Närpes in the 1500's. Old maps.
av Bertil Nordgren och Rafael Nissfolk

Allmogeseglationen i Närpes socken från 1300-talet till 1900-talet av K.I. Nordlund 

Sodan ja rauhan tie Merellisyys

Maalaispurjehdus Hannu Konttinen

Talonpoikaispurjehduksen vaiheita taustaa Kustavin merenkulun kultakaudelle Ulla Kallberg

Redare i Östhammar Roslagen, Sverige

 

Talonpoikaispurjehdus 1500-luvulla

Upp Upptäcktsresor Löytöretkejä

Voyages of exploration

Nordenskiöld, Vega och Nordostpassagen

Fram, Ships of the Antarctic explorers

The European Voyages of Exploration

Voyages of the Dragon Kings

Thor Heyerdahl The Kon-Tiki Expedition

 

 

Upp Maritim kulturhistoria Merellinen kulttuurihistoriaa

Ecological maritime history

 

Det maritima kulturlandskapet av Christer Westerdahl

Ympäristöllinen merihistoria

Traditional zones of transport geography in relation to vessel types by Christer Westerdahl

"This article introduces a new fundamental concept, that of transport zones, along with its relationship to ship types at reloading. Ships are considered to be mere a product of adaptation to the environment (the natural character of harbours, routes, winds in the routes) and to cargoes than just a product of repetitive boat building traditions. Other related concepts, such as transit points or pivots on the borders between zones are illustrated. The Nordic/Scando-Baltic and Northern Russian area is the starting point, while the work of Fernand Braudel illustrates the zones of the Mediterranean."

Amphibian Transport Systems in Northwestern Europe A survey of a medieval pattern of life by Christer Westerdahl

Väylien varsilta Suomen historialliset merimerkit ja luotsipaikat. Kummelit, Kaasat, Pookit, Luotsiasemat, Majakat, Loistot

Kokkolan sataman historia Pertti Hyttinen "Sataman historia on aina myös kertomus ihmisen ja luonnon suhteesta. Aikana, jolloin ihmisellä ei ollut kehittynyttä teknologiaa apunaan, määräsi luonto hyvin vahvasti vesillä liikkumista. Kokkolan seudulla voimakas maankohoaminen on vaikuttanut voimakkaasti asutuksen ja elinkeinojen kehitykseen, eikä vähiten merenkulkuun. Kun vesi on paennut yhä kauemmas, ihmisen on ollut pakko seurata perässä. Ja siirtää satamaansa." also in English ( History of the Port of Kokkola ) and Swedish ( Karleby hamns historia )

Vårt maritima arv Maritima miljöer i Härnösand under 9000 år

 

Upp Sjömän Sjömansliv Merimieselämää

Life of seamen

Anders Junnila's Sea Journal 1859-1869

Anders Johansson Junnila född i Kelviå, Karleby den 18 februari 1843 mönstrade den 12 juli 1861 på Otto Wendelins barkskepp Ulrica från Kristinestad under befäl av kapten Aron Ludvig Bergström...

Under stjärnbanéret och ovanför gyllenörnen - Johan Erland Skogman på flaggskeppet USS Lancaster av Gunnar Nybond

Elis Molanders seglats på fyrmastade barken och skolskeppet FENNIA år 1926-1927  Fennia havererar vid Kap Horn den 3 maj 1927 av Pehr Molander

Sjömansliv

Sjömän och amerikafarare Sjömansbrev, red. av Gunnar Edelmann

Järnbarken Plus

Den 14 december 1933 led Plus skeppsbrott vid Korsö ett par sjömil utanför Mariehamn . Tolv man förolyckades.

HKF:s jubileumskrift 1998

Parkkilaiva ULRICA Kristiinasta

Parkkilaiva ULRICA, rakennettu Kristiinankaupungissa 1855, Antwerpenin edustalla samana vuonna. Valokuva maalauksesta Olle Haaviston kuvaarkistosta. Taulu, jonka P. E. Weyts d.ä maalasi hinterglasmenetelmällä (lasin takasivulla), on yksityisessä omistuksessa. Huomaa että laiva on porttimaalattu ("kanuunaportteja" keulasta ahteriin). Venäläinen trikoloori antaa osoituksen siitä että silloinen Suomen suuriruhtinaskunta vuosina 1809-1917 kuului Venäjään.

Varakkaan kauppiastalo Wendelinin omistama ULRICA (355 lästiä), oli vesille laskiessa 1855 suomalaisen kauppalaivaston suurin alus. Kapteeni Bergströmin komennuksessa alus kiersi Kap Hornin kolmasti, mutta rantautui kapteeni Fabrinin komennuksessa Skagenilla vuonna 1862 (62).

Upp Emigration och släktforskning Siirtolaislaivoja ja sukututkimusta

Emigrant ships and genealogy

 

Siirtolaisuus

Emigrant tracking in particular Finnish and Scandinavian resources, emigrant ships, emigrant voyages. Photos from 1890´s - 1910´s. eMIG Message Board . Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön emigranttilaivoja.

John Victor Johnson Odyssey from Finland to Florida by Sandra Johnson Witt  

History of immigration and settlement from Finland to Australia by the Migration Museum, Adelaide, South Australia

 

    

  

Upp Båtar Marina länkar Laivamuotokuvat

 

Barquentine/skonertskeppet/kuunarilaiva AMALTHEA

Ship/fullriggaren/fregattilaiva SUOMI ex Uhland

 

Upp Båtar Marina länkar Laivaaiheisia linkkisivuja

Boats

Pohjoisen Selkämeren portaali - Norra Bottenhavets portal Antero Honkasalo

Maritime links av Lars Poulsen, Danmark

Maritim Start av Helge Andersen, Norge

Kustguide om kusten i Norden. Information om svensk och nordisk kust och kustkultur.

The Mother of All Maritime Links by John Kohnen

Boat design net

HUT - Ship Laboratory Teknillisen Korkeakoulun laivalaboratorio

Nautisk Forlag A/S

 

Upp Östersjön Baltic Sea Itämeri - the Baltic Sea

Baltic Sea

Merentutkimuslaitoksen verkkopalvelu The Finnish Institute of Marine Research Internet Marine Environment Information System

BalticSeaWeb Geographical user interface for network-based Baltic

Baltic Sea area clickable map search environment information documents

Baltic Environmental Atlas Interactive environmental maps over the Baltic Sea region

Marine Ecosystem Modeling Group

The Sea and the Cities

Baltic 21

Bothnian Bay Life -project, Bottenviken Life -projekt, Perämeri Life -projekti

Sjöfararkusten Småland - Öland

Kvarkens naturguide

 

 

Upp Sekalaisia aiheita

Miscellaneous topics

Russian Cartography of The Baltic Sea: Eighteenth Century

An Historical Account of Maritime Navigational Practice and the subsequent Invention of the Chronometer by Jonathan Medwin

The Mushrow Astrolabe A Rare Historical Find Dated 1628- Recovered in 1981

Compasses carved in rock by Atle Skarsten

Kompas kurs

Skeppets stil och stiliga skepp En studie utifrån sydöstra Skandias hällristningar av Joakim Goldhahn

Anders Chydenius ja "amerikkalainen tuohivene" Pertti Hyttinen

Kanistrarnas decennium salakuljetuksesta Erik Appel

HMS Surprise a frigate simulator for Windows 95/98/NT

Animated Knots for Scouts

The Songs of the Sea by Lesley Nelson

 
 

Upp Sökmaskiner Haku

Search

 

 


This site

 

 

Google

AltaVista
HotBot
Yahoo

 

Hakusanoja: laivanrakennus, laivanrakennus 1800-luvulla, pohjalainen laivanrakennus, laivanrakennusmestari, pykmestari, laivanrakentaja, laivanrakennusmuseo, talonpoikaispurjehdus, talonpoikaispurjehtijat, talonpoikaisvarustaja, laivanvarustaja, retari, telakka, varvi, merenkulku, purjemerenkulku, merenkulku Siipyy, merenkulku Kristiinankaupunki, purjelaiva, purjehduslaiva, purjealus, tasasaumainen laiva, puuvene, talonpoikaisvene, kaljaasi, priki, kuunari, kuunarilaiva, kuunarilaivat, parkki, parkkilaiva, parkkilaivat, parkkilaivoja, merihistoria, merihistoriaa, hylky, haaksirikko, Selkämeri

ruotsinkielisiä:maritim historia, skeppsbyggnad, skeppsbyggnad 1800-talet, skeppsbyggeri, skeppsbygge, skeppsbyggnad historia, skeppsbyggnadsmuseum, skeppsbyggnad museum, skeppsbyggare, skeppsbyggmästare, skepp byggmästare, skeppsbyggnad timmermän, skeppsbyggnad verktyg, skeppsvarv, skepp varv, skeppsbyggnation, allmogeseglation, bondeseglation, allmogesjöfart, sjöfartshistoria, sjöfart Sideby, sjöfart Kristinestad, bonderedare, segelfartyg, kravellbyggd, skepp rigg, båtar, galjonsfigur, segelskepp, fullriggare, fregatt, bark, barkskepp, barkskeppet, skonertskepp, skonertskeppet, brigg, skonert, skonare, skonaren, galeas, galeasen

skeppsbyggeri 1600-talet, skeppstyp, fartygstyp, kravell, holk, kogg, galleon, flöjt, flöjten, bojort, bojert, jakt, smack, ketch, galjot, galeot, pinass, fregatt, skuta, krejare, pråm, pink, håp, äsping, esping, sump, lodja, lådja, struss, strudz, byssan, skärjebåt, galeja, galär, monterade skepp, kompaniskepp, holländska maneret, engelska maneret, örlogsflotta, skeppsbyggeri Österbotten, Östersjön 1600-talet

Key words

Hae Suomesta/Search in Finland

http://elisa.net

 

Cyndi's List - Search Engines

Search Engine Showdown The Users' Guide to Web Searching

 

PORT Maritime Information Gateway, National Maritime Museum, Greenwich, UK

 

Efterlys ett fartyg  Etsintäkuuluta laiva  Missing vessels  

II.Merihistoriallinen kirjallisuus ja linkkejä

Maritimhistorisk litteratur och länkar till skeppsbyggnad och segelsjöfart i Östersjöområdet speciellt Österbotten i Finland
Maritime historical literature and links to shipbuilding and seafaring in the Baltic Sea area, particularly Ostrobothnia in Finland

Upp Maritima museer Kirjallisuus

Maritime historical literature

Upp Maritima museer Museot

Maritime museums

Upp  Sjöhistoriska organisationer Järjestöjä ja yhdistyksiä

Organizations and societies

Upp Maritimhistorisk utbildning Opintoja

Education

Upp Maritimhistoriska tidskrifter Tieteellisiä lehtejä

Maritime historical journals

Upp Arkiv databaser Merihistorian arkistoja

Maritime historical archives and databases

Upp Fartyg båtar skepp Laivojen historia, kuvia, piirustuksia ja malleja

History of ships, pictures, drawings and models

 


Linkkikirjasto: Talonpoikaisveneitä ja rakentajia | Laivanrakennus | Laivanrakennushankkeita | Rekonstruktiot | Meriarkeologia | Laivastoja | Kauppamerenkulku | Löytöretkejä | Merikulttuurihistoriaa | Merimieselämää | Siirtolaislaivoja | Laivamuotokuvat | Venesivuja | Itämeri | Sekalaista | Web Ring | Haku | Lisää linkkejä| Sisältö | tausta | laivat | rakentajat | rakennus | näyttely | mallit | linkkejä laivanrakennus | kirjallisuus ja linkkejä | vieraskirja |

© 1999-2007 Staffan Storteir All Rights Reserved. Sivujen tekijä ja ylläpito: Staffan Storteir.  
Päivitetty 28.2.2007

Recommend a new link Ehdota linkkiä staffan.storteir@e-brev.nu

Web rings

 
Go to the previous site in the web ring Go to a random site in the web ring Go to the next site in the web ring List the next 5 sites in the web ring Visit the Nordic-American Web Ring Home Page Nordic webring

Contents of this site (in Finnish). History of shipbuilding, shipbuilders and ships of Sideby in Southern Ostrobothnia, Finland. Over 130 sailing-vessels were built on the shipyards of Sideby between 1830-1890

To the Contents

Suomeksi - In Finnish

Ruotsiksi - In Swedish

 


the Boatbuilding Ring - Click to Join
[ Prev ] [ Random ] [ List ] [ Next ]


 

Windows of Southern Ostrobothnia

Sydösterbotten - Suupohjalaisia ikkunoita - Windows of Southern Ostrobothnia

Virtual tour across the region of Kristinestad in Southern Ostrobothnia on the west coast of Finland. Among the contents: history of shipbuilding and seafaring, local museums, the old wooden town of Kristinestad, the Susiluola (Wolf Cave) on the Bötombergen hills inhabited by Neandertal people more than 100 000 years ago

Add Me!