Gunnar Nybond

Böcker av Gunnar Nybond


"Forskningen i landsbygdens släkt- och hemmanshistoria har resulterat i publikationer av mycket skiftande uppläggning, innehåll och kvalitet. Men när amatörforskningen är som bäst producerar den lokalhistoria av bestående värde. Ett exempel är de "släkt- och bygdekrönikor", i vilka pensionerade folkskolläraren Gunnar Nybond skildrar gårdar och släkter i sin sydösterbottniska hembygd. Tre digra band vittnar om grundlig och systematisk forskning..."  Kirja-arvosteluja - Recensioner
     
 

Släkt- och bygdekrönikor

WWW

Nybond Gunnar: Soldater, torpare och bönder. Släkt- och bygdekrönika från Sydösterbotten. - Vasa 1980. Behandlar närmast bydelen Heden (Hedkrok) i Sideby och ättlingarna till rotesoldaterna på 1700-talet Elias Grönberg, Eric Söderberg, Jacob Ahlbäck och Elias Enrot.

Up Kronojord tas i bruk: Nybyggen i slutet av 1700-talet i Lappfjärd storsocken
Up
Fyra rotesoldater från 1700-talet
Up
Rotesoldaten Elias Grönberg och hans ättlingar
Up
Kasaböle svenska folkskola
Up
Min barndoms julkyrka
Up
Amerikafeber
Up Language America Fever

Nybond Gunnar: Gränsmark. Släkt- och bygdekrönika från Sydösterbotten 2. - Vasa 1984. Behandlar småbyarna Storsjö, Henriksdal och Kallträsk i Sideby samt släkterna Storsjö, Gäddvik, Norrback, Höijer och Flöijer.

Up Staden på Koppön
Up
Kristinestadsminnnen
Up
Language Vittisbofjärd in Satakunda - a journey along the old Post Road
Up Vittisbofjärd i Satakunda - en resa längs den gamla postvägen
Up Storskiftet
Up
Storsjö by i Sideby
Up
Kallträsk by i Kristinestad 200 år
Up
"Herr Pedagogen Henric Ehrenfors" och hans Henricsdahl
Up Lotsåldermannen Johan Erland Skogman: Under stjärnbanéret och ovanför gyllenörnen
Up
Hungersnöd i slutet av 1860-talet
Up
Nybyggarhemmanet Gäddvik - Nybyggaren Petter Lindströms ättlingar
Up
Om linodling förr i tiden
Up
Lädergarvning och skomakeri
Up
Byskrivare och skrivna dokument
Up
Klockare i Sideby
Up
Att bärga höutre

Nybond, Gunnar: Bottnisk Bygd. Ömossa by i Kristinestad under 400 år 1590-1990. Släkterna Skogman och Öman. - Vasa 1988. Behandlar särskilt Ömossa by i Kristinestad under 400 år samt de därifrån utgångna släkterna Skogman och Öman. ISBN 951-99922-7-8

Up Ömossa by
Up
Storskifte och nybyggen i Ömossa by
Up
Språkkontakter och ortnamn
Up
Gästgiverier och hållskjuts
Up
Hemmanen Skogman och Öman i Ömossa
Up
Släkten Skogman
Up
Släkten Öman

Nybond, Gunnar: Skaftung by i Kristinestad. Släkterna Sundnäs och Teirfolk. - Vasa 1998. Lokalhistoria. Hemmanens tillkomst och bebyggelse. Släkterna Sundnäs och Teirfolk. ISBN 952-90-9583-X Up När Skaftung by tog form
Up
Hemmanet och släkten Teirfolk
Up
Demasör
Up
Grankull
Up
Långfors
 

Släktbiografier

 
Nybond Gunnar: Två märkliga livsöden. Anteckningar om sidebyborna Hilma Stockhammar och Gustaf Wideskog. - Kristinestad 1960. Behandlar två författartalanger av rätt så ansenliga mått. Under gynnsamma förhållanden hade dessa båda kunnat få en bemärkt författarbana. Ödet ville dock att, att deras liv skulle gestaltas till två tragiska människoöden, som fick sin avslutning för båda i Stockholm alltför tidigt. Båda var födda i Ömossa med endast ett års mellantid i början av 1900-talet och slutade omkring seklets mitt. Up Två märkliga livsöden. Anteckningar om Sidebyborna Hilma Stockhammar och Gustaf Wideskog
Nybond Gunnar: En företagare i Sydösterbotten. Erland Grankull. Anor och ättlingar. - Vasa 1986. Släkten Grankull i Skaftung och historisk återblick över trävarufirman Grankulls verksamhet. Up Language Emigrant journey with bicycle passports
.
   

Immigrant navigation

sydaby.eget.net

editor: Staffan Storteir